Det var med oss det började – glöm inte det när avtal nu rivs upp

Det var med oss det började. Långt före biståndsmyndigheten Sida bildades fanns en trosbaserad rörelse i det svenska civilsamhället som ville förändra världen. Att kapa banden till oss innebär att lång erfarenhet och viktig kunskap går förlorad för lokala partner.

Det var en tid då folkrörelserna drev på för att se människor upprättade, att mätta de hungriga och ge utstötta och marginaliserade värdighet och en plats i samhället. Ur det engagemanget har det vuxit fram ett arbete långt större än vad en enskild aktör någonsin kan åstadkomma. Våra medlemsorganisationer och kyrkor representerar en ekumenisk bredd av kristna traditioner. Våra organisationer lutar mot decennier och i vissa fall sekler av erfarenhet och uppbyggda relationer till mottagande verksamheter. Den sortens kunskap är svår att ta över och vårt nätverk till partners i världen kan Sida inte själva upprätthålla.  

Bearbetning av normer och värderingar tar tid och bistånd behöver vara långsiktigt. Kortsiktighet ger inte hållbara resultat. SMR sitter på en samlad kompetens som det tagit lång tid och kostat pengar att bygga upp. Vi är del av ett globalt ekosystem runt civilsamhället där alla har en viktig roll. SMR organiserar kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. Vi är rättighetsbärarnas röst för att göra stödet relevant, vi jobbar tillsammans i ekosystemet. Det har vi gjort i mer än hundra år.  

Den infrastruktur av relationer och ömsesidigt lärande vi byggt sedan förra sekelskiftet har gjort att vi sedan 1980-talet varit en viktig samverkanspart till Sida, och kunnat vidareförmedla biståndspengar till bland annat små aktörer som annars inte skulle få tillgång till statlig finansiering. Ett effektivt samarbete som förmerat de resultat och det arbete som kyrkor och trosbaserade organisationer står för. 

Vi fortsätter arbeta i tro på en bättre värld. Vi har däremot svårt att tro på Tidöpartierna när de säger att de satsar på det civila samhället. Att se civilsamhällets mervärde handlar om något mycket större än prioriteringar som växlar mellan mandatperioder.  

SMR:s generalsekreterare Charlotta Norrby hoppas fortfarande att regeringen och Sida är beredda att backa på förhastade beslut och försöka hitta en klok väg framåt.  

– Jag hoppas att regeringen ser vårt mervärde och förstår att vi kan åstadkomma så mycket mer om vi får fortsätta bidra även genom Sidas civilsamhällesstrategi. Det finns en naturlig infrastruktur hos kyrkor och trosbaserade organisation som gör att de på ett unikt sätt kan nå ut i avlägsna delar av länderna.

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.