Det viktiga arbetet börjar nu!

Den globala uppvärmningen måste begränsas 

Målsättningen med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5oC är otroligt ambitiöst, men alternativet är desto mer oroande. Under mötet har världens ledare stått inför uppgiften att leverera en regelbok för genomförandet av de målsättningar man tidigare kommit fram till enligt det så kallade Parisavtalet som antogs 2015. En knäckfråga har bland annat varit hur utvecklingsländer kan få finansiellt stöd av rikare länder för att kunna leva upp till klimatmålen.

FN:s expertpanel IPCC (International Panel for Climate Change) publicerade innan mötet i Katowice en ny sammanställning av forskningsresultat rörande klimatförändringarna. Enligt IPCC bör strategin vara att satsa stort på omedelbara utsläppsbegränsningar samt att utveckla morgondagens lösningar för att återta koldioxid från atmosfären. Man menar vidare att den globala trenden är att satsningarna på omedelbara utsläppsbegränsningar går för långsamt.

Enades om ett regelverk

I lördags natt avslutades förhandlingarna i Katowice som resulterade i att världens ledare kunde enas om ett regelverk för Parisavtalet. Avtalet innehåller flera bra regler men är inte juridiskt bindande utan bygger på
ambitioner och målsättningar. Så det viktiga arbetet börjar nu, med att se till att regelverket tillämpas.

Att leverera en klimatpolitik som skall begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader kräver att stater och civila samhällen samarbetar. Anna Axelsson är klimatrådgivare på Diakonia och närvarade i förra veckan på mötet och lyfter särskilt fram att det civila samhällets organisationer har en viktig roll att fylla som inspiratörer, folkbildare och påverkansagenter. Låt 2019 bli ett år när vi som organisationer kan vara med och bidra till minskad klimatpåverkan.

På vår facebooksida har vi intervjuat Anna Axelsson, klimatrådgivare Diakonia, som var på plats i Katowice.