Det sade Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, då representanter för civilsamhället, regeringskansliet och svenska utlandsmyndigheter möttes för CSO Forum 2018 den 16 februari. Fokus för diskussionerna var hur samarbetet mellan de olika aktörerna kan stärkas genom de så kallade Gemensamma åtaganden som regeringen beslutade om för tre år sedan. Åtagandena handlar om att stärka dialogen med det svenska civilsamhället i utvecklingssamarbetet.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, underströk att civilsamhällets kunskaper, erfarenheter och nätverk har varit ovärderliga för att svensk politik ska få genomslag internationellt och för att stärka genomförandet av utvecklingssamarbetet i samarbetsländer. Utlandsmyndigheterna delade spännande lärdomar från Burkina Faso och Kambodja om hur ambassaderna arbetat proaktivt med civilsamhället för att vidga det demokratiska utrymmet.

Bättre förutsättningar

Regeringen har vinnlagt sig om att skapa bättre förutsättningar för civilsamhället att komma in i arbetet med de strategier som styr utvecklingssamarbetet. Det tycker SMR och många fler är positivt. Det har fungerat bra med konsultationer mellan regeringen och civilsamhället i arbetet med att ta fram strategier. Men vi vill också se att civilsamhället får samma tydliga roll i uppföljningen och utvärderingen av strategierna.

Utöver de viktiga informella kontakterna behövs en strukturerad dialog. Ambassadernas proaktiva arbete på landnivå behöver mainstreamas. SMR tycker också att det är viktigt att våra medlemsorganisationer själva upprätthåller nära dialog med ambassaderna i insatsländerna. Nu finns goda förutsättningar för det!

Anders Malmstigen, SMR:s generalsekreterare, fick under mötet fortsatt förtroende att ingå i den arbetsgrupp som ansvarar för att följa upp åtaganden under året.

Vi bevakar gärna medlemsorganisationernas intressen genom vårt engagemang i arbetsgruppen, men uppmanar alla att ansluta sig till åtagandena.

Läs om de gemensamma åtagandena här. Gå också in på UD:s hemsida och anslut er!