Digital omställning är här för att stanna

Vad har vi lärt oss om att arbeta med digitala metoder? Vad är svårt och vad vill vi fortsätta med efter coronapandemin? Det var fokus för ett erfarenhetsutbyte, som vi och ForumCiv bjöd in våra medlemsorganisationer till.

I våras blev vi hänvisade till en digital värld när covid-19 begränsade vad vi nu har börjat kalla för fysiska möten. Många av oss slungades in i en digital omställning, andra jobbade redan digitalt och en del tog tillfället i akt att göra den förändring de redan hade sett behov av.

Så vad har det här inneburit för oss som arbetar med kommunikation om globala frågor? Tillsammans med civilsamhällesorganisationen ForumCiv bjöd vi in till ett digitalt erfarenhetsutbyte på Zoom. Vi misstänkte att många av våra olika medlemsorganisationer stött på liknande utmaningar. Vi hade rätt, för runt 35 personer ville vara med! Det var tydligt att det fanns ett uppdämt behov av att få prata om digitala arbetssätt – vad vi lärt oss, vad som är svårt och vad vi vill fortsätta med efter pandemin.

Över förväntan bra

De flesta av deltagarna svarade att omställningen till digitala aktiviteter gått bra. Vi gjorde en kort undersökning under mötet med hjälp av verktyget Mentimeter. Ingen svarade ”Fantastiskt!” men inte heller ”Aldrig mer!”

– Det gick mycket bättre än förväntat, sa någon i ett gruppsamtal.

Vi bad representanter från fyra olika organisationer att berätta om sina erfarenheter. Andreas Hellman från Erikshjälpens informations- och utbildningsprogram Rafiki berättade att de under våren fick tid att ta fram det digitala material som de planerat sedan länge, eftersom de har märkt att skolor har en stor efterfrågan på digitalt material.  Men det var svårt att nå ut när allt fokus hamnade på pandemin. Vad gör vi när fokus dras från det vi vill prata om?

– Eftersom vi jobbar med barns rättigheter och globala frågor fanns det mycket vi kunde göra, sa Andreas Hellman.  Rafiki upptäckte att det inte fanns information för barn om pandemin, så då tog de fram material som de kopplade ihop med barns rättigheter.

Nya möjligheter

Joakim Lindgren från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, radade upp flera positiva lärdomar som de gjort under årets arbete med digitala metoder:

 • Större geografisk spridning
 • Det går att ha nära samtal i digitala rum
 • Tröskeln att delta i ett evenemang har minskat och färre hoppar av
 • Det går att livesända från Zoom till Facebook
 • Det finns inga dåliga tider för event eller för att sprida kommunikation
 • Det går att ha digitala och fysiska workshoppar parallellt

Helena Johansson berättade att Kristna Fredsrörelsen kickstartade sin digitala kommunikation. Till exempel har de satsat på att ta fram utbildningskoncept som fungerar digitalt och haft flera digitala inspirationsföreläsningar. Precis som LSU har de sett att de får en större geografisk spridning och når nya målgrupper digitalt. De har också försökt hitta sätt att arbeta med digital medföljning i Latinamerika, där de annars finns på plats med preventiv närvaro.

– Men vi behöver lägga mer tid och pengar på tekniska lösningar, berättade Helena Johansson.

Omställningen är inte tillfällig!

Flera tog upp utmaningen att även om vi når ut till fler så är det svårt att mäta vad vi uppnår. Tillgången till digitala verktyg är inte heller jämlik. Det finns svårigheter för personer med olika funktionsvariationer och för samarbetsorganisationer i andra länder är tillgången på elektricitet inte självklar. Och så måste vi tänka på säkerheten.

Många var överens om att vi till en början försökte göra så gott vi kunde. Men nu, när vi har lärt oss och vet mer, är det dags att ta nya steg. För som Helena Johansson från Kristna Fredsrörelsen sa: omställningen är inte tillfällig!

Tips på digitala verktyg

Vi jobbar med hjälp av en mängd digitala verktyg. Här är några av de vi listade under webbinariet:

För digitalt samarbete:

 • Teams – en del av Office 365 som underlättar digitalt samarbete
 • Zoom – ett verktyg för videokonferenser med mera
 • Jamboard – digital whiteboard för digitalt samarbete
 • Padlet – en digital ”canvas” för projekt
 • Mural – digital arbetsyta för visuellt samarbete
 • Miro – en digital anslagstavla som underlättar grupparbete

För mer interaktiva presentationer:

 • Trello – ett verktyg för visuell organisering
 • Kahoot – spelbaserad lärplattform
 • Mentimeter – underlättar undersökningar och interaktion med en digital publik

För säkra meddelanden:

 • Signal – ett verktyg för krypterade meddelanden
 • Telegram – ett verktyg för krypterade meddelanden
 • Whatsapp – ett verktyg för krypterade meddelanden

För bland annat videokonferenser:

 • Livesändning på Facebook – för öppna seminarier och möten
 • Jitsi – ett verktyg för videokonferenser med mera
 • Wire – ett verktyg för digitalt samarbete inklusive videosamtal
 • Skype -ett verktyg för digitalt samarbete inklusive videosamtal
 • Zoom – ett verktyg för videokonferenser med mera
 • Youtube – stor videoplattform