Digitalt bibelläsande ökar i coronatider

– Min teori är att människor som vanligtvis inte läser Bibeln, i coronatider vänder sig till nätet i stället för att leta upp sin gamla konfirmationsbibel i bokhyllan, säger Anders Göranzon.

När Bibelsällskapet jämför helgen före påsk samt påskhelgen i år med motsvarande period 2019, så ser man en tjugoprocentig ökning av det digitala bibelläsandet.

– Självklart kommer det alltid att finnas ett behov av fysiska biblar, men idag gör vi ju väldigt mycket på nätet och det här är en del av det. Jag vet exempelvis att många präster och pastorer som använder sig av den digitala Bibeln när de ska förbereda sin predikan.

Kraft i att läsa tillsammans

Anders Göranzon säger att det roliga med nätet är att det lätt går att koppla ihop Bibeln med andra typer av webbplatser, många organisationer har exempelvis dagens bibelord på sina hemsidor och bygger då in en länk till Bibelsällskapet.

Sedan är det ju en annan sak hur man ska få till att läsa Bibeln tillsammans. Att fysiskt sitta ihop kallar han ”oöverträffat”, men redan före coronaepedemin menar han att det var mer sparsamt med bibelsamtal och bibelstudier i samfunden.

– Det finns en väldig kraft i att läsa Bibeln tillsammans och dela erfarenheter från livet kopplade till texterna. Och om det här blir långvarigt eller återkommande tror jag att det skulle fungera att göra det här i ett digitalt rum så länge deltagarna är bekväma med formen, ibland kan det till och med uppstå oväntade saker i det digitala rummet, säger Anders Göranzon.