En religiös och komplex omvärld

Det är i alla fall vår ödmjuka förhoppning efter att jag och Katherine Cash haft förmånen att leda ett utbildningspass om religion och religionsfrihet för UD:s diplomatprogram den 1 december.

Vi har genom SMR:s arbete med religionsfrihet och religion och utveckling konstaterat att den ”religiösa läskunnigheten” är väldigt varierande inom Sveriges utrikesförvaltning och mycket beroende på vilken förförståelse och intresse enskilda tjänstemän har. Vi har både sett detta i en undersökning av svenska ambassaders arbete med religionsfrihet och i de policydokument som styr Sveriges utrikes- och utvecklingspolitik.

Därför var det väldigt positivt att UD i sin utbildning för blivande diplomater nu ägnade en heldag åt temat ”Religionsförståelse och dialog”. På förmiddagen belystes frågor som: ”Varför är det viktigt att förstå religionens roll i samhället?” och ”Varför är religionsförståelse viktigt för diplomatin?” där representanter från Uppsala universitet och Folke Bernadotteakademin samtalade om sekularisering, religion, konflikt och medling. Efter lunch tog jag och Katherine vid och höll en workshop om ”Religionsanalys och religionsfrihet som nyckelfaktorer i arbetet med global utveckling och mänskliga rättigheter”. Vi arbetade i grupper med konkreta exempel från Rohingya-krisen, Zimbabwe och Ebola-hanteringen i Västafrika om hur religiösa värderingar och aktörer måste vägas in för att få en helhetssyn. Vi belyste både missförstånd och möjligheter kring religionsfrihetsfrågorna som UD-tjänstemännen behöver förstå för att göra ett bra arbete. Dagen avslutades med ett panelsamtal där även Rädda Barnen, Sida, Diakonia och Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) diskuterade religionens roll i relation till demokrati- och utvecklingsarbete.

Det jag tar med mig efter att denna dag umgåtts med 18 mycket kompetenta, engagerade och självreflekterande diplomater är optimism och förhoppning. Jag hoppas verkligen att de fortsätter att vara nyfikna och ödmjuka när det gäller relationen mellan religion, utveckling och mänskliga rättigheter och att vi bidragit något till att de blir bättre rustade för att förstå vår omvärld som både är väldigt religiös och väldigt komplex. Här har vi som trosbaserad aktör en fortsatt viktig roll att spela.

Kolla gärna in #dippensadventskalender på twitter @Diprektor där man får möjlighet att lära känna de unga diplomaterna lite närmare!

Foto: Niklas Eklöv