Vi är en lärande organisation och det speglas i vårt Lärcenter. Lärcentret består av både vårt eget och andras material och finns till för att lära och inspireras av. Möjligheten att hämta inspiration från många olika håll ligger i linje med den mångfald av medlemsorganisationer som vi finns till för. Vi tipsar om material som lämpar sig för en bredd av målgrupper och aktiviteter, inom till exempel utvecklingssamarbete och folkbildning.

Lärcentret sorterar material under följande elva ämnen:

Vi ansvarar för innehållet i vårt eget material. För innehållet i material som vi länkar till, ansvarar respektive upphovsmakare.

Har du förslag på verktyg du tycker vi bör lyfta i Lärcentret? Kontakta Lisa Minnhagen eller respektive sidansvarig handläggare eller rådgivare.