Ett praktikantprogram för alla åldrar!

När årets praktikanter kommer tillbaka till Sverige efter sin praktikperiod har de fått ett personligt engagemang för globala utvecklingsfrågor och särskilt för målen om hållbar utveckling i Agenda 2030. De har också bidragit till att den organisation de har gjort praktik hos vet mer om hur de kan bidra till att uppfylla målen om hållbar utveckling i Agenda 2030.

Det är några av målsättningarna i årets praktikantansökan vi just skickat in till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Anna – vad tycker du är mest intressant i ansökan?

– Jag tycker om att praktikantprogrammet riktar sig till alla åldersgrupper (över 20 år). Men det är också väldigt inspirerande att vi inom ramen för programmet medverkar till att praktikanterna får möjlighet att träffa medlemsorganisationernas samarbetsparters. De får lära sig mycket av dem, men de bidrar också till genomförandet av det utvecklingssamarbete som partnerorganisationerna (MO-SP) formulerat, säger Anna Olsson, ansvarig samordnare av praktikantprogrammet.

Vad är det som är nytt i ansökan jämfört med förra årets ansökan?

– Inom ramen för nästa års praktkantprogram har vår finansiär (UHR) särskilt poängterat att alla ingående parters behov skall beaktas i genomförandet av programmet.

Vad betyder det i praktiken?

– Att medlemsorganisationens, praktikantens och samarbetspartnerns behov skall vara styrande i planering och genomförandet av programmet, dvs att alla tillsammans utformar upplägget av praktikperioden. Det här är dock inget nytt för SMR:s medlemsorganisationer som deltar i programmet men jag vill verkligen betona hur meningsfullt det arbetssättet är för alla inblandade parter.

Tror du att praktikant-insatserna kan bidra till genomförandet av vår nya femåriga strategi?

– Stärkt partnerskap är en viktig metod för genomförandet av såväl strategin som målsättningarna inom Agenda 2030. Jag tror att praktikantprogrammet har potential att vara en pusselbit i arbetet med att genomföra och nå målsättningarna som är formulerade inom strategin. Vi behöver dock fortsätta tänka kring hur praktikantprogrammet kan bidra till mindre klimatavtryck (genom att resa mindre) och istället bidra till bättre miljö och klimat.