MO OM är en serie där våra medlemsorganisationer delar med sig av sina erfarenheter utifrån olika teman. Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen, skriver här på temat konfliktkänslighet.

Vi tror att vägen till fred är genom fred, alltså att använda ickevåld och utforma en gemensam målbild i dialog. Därför blir den konfliktkänsliga metoden en central del av vårt sätt att arbeta.

Att förebygga negativa konsekvenser ligger ofta i detaljerna och det vi felaktigt tar för givet.

Den första och, tydligaste delen av konfliktkänslighet känner de allra flesta till. Do No Harm utvecklades av och för humanitära aktörer för att undvika oplanerade negativa effekter av sin hjälpverksamhet i olika krisområden.

Kristna Fredsrörelsen var med i det svenska metodprojekt som startades i mitten på 1990-talet och inhyste i början av 2000-talet på sitt kansli samordningen av nätverket Forum för Fredstjänst, som under två års tid gav upphov till flera utbildningar och övningar inom konfliktkänslighet. Do No Harm är fortfarande det mest tydliga och koncisa sättet att benämna konfliktkänslighet, men det kompletteras idag av fler verktyg. Genom konfliktkänslighetens lupp kan man nu även titta på långsiktigt fredsbyggande och till och med konfliktkänslig företagsetablering.

Kristna Fredsrörelsens partner ONAD är en fredsorganisation som bedriver ickevåldsutbildningar i skolor mitt under brinnande konflikt i Sydsudan. Detta är ett land där FN:s speciella rådgivare nyligen varnade för ett möjligt folkmord. Minsta felsatsning från ONADs sida eller förändring i den komplicerade politiska situationen kan skapa stora risker. Genom att använda metoder för konfliktkänslighet kan de öka chansen att förutse och förebygga dem. ONAD känner till konceptet Do No Harm och vi har tillsammans bestämt att vi ska genomföra en workshop på plats med alla anställda och deras samarbetspartners.

Vi ser det som en central del att förstå och behärska konfliktkänslighet i vårt partnerstöd. Därför är vi villiga att lägga nödvändiga resurser på att ta fram kontext- och partnerspecifika lösningar. Resultatet i ONADs fall blir att träffas i Uganda och tillsammans gå igenom den kontext de jobbar i. Analysera och identifiera eventuella oförutsedda negativa konsekvenser av sitt program samt stärka kapaciteten att själva göra det systematiskt i alla sina program framöver.

Krönikör: Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen