Fem års resultat rapporterade till Sida

Mellan 2017-2021 förmedlade vi totalt 1 305 miljoner av det svenska biståndet till 20 av våra medlemsorganisationers långsiktiga samarbete med lokala partner i över 50 länder. Det visar vår slutrapport till Sida som också innehåller en analys av resultat och måluppfyllnad.

– Vi ser att vårt arbete under de gångna fem åren har, trots pandemi, klimatkris och krympande demokratiskt utrymme i världen, bidragit till förändring både för enskilda människor och samhällen. Det ger hopp om framtiden att se hur människor får makt och möjlighet att utöva sina rättigheter, säger Hanna Toorell, tillförordnad chef för vidareförmedlingen på Svenska missionsrådet.

Demokratisk utveckling genom samarbete med civilsamhället

Svenska missionsrådets arbete med Sidas utvecklingsanslag syftar till att stärka civilsamhället i länder där våra medlemsorganisationer sedan länge arbetar med kyrkor och organisationer som verkar för hållbar, rättvis och jämlik demokratisk utveckling. Ett av målen med anslaget är att mänskliga rättigheter skyddas, respekteras och uppfylls.

– Sida har visat stort förtroende för vårt sätt att jobba med lärande och utveckling. De ser även att våra metoder för att arbeta med religiös läskunnighet och religionsfrihet i olika kontexter är relevanta för att vi kunnat nå goda resultat, berättar Hanna Toorell. Det märks till exempel i demokratiska republiken Kongo där den katolska och protestantiska kyrkan liksom Adventistsamfundet samarbetat för att öka kvinnors inflytande i hemmet och samhället.

Nu fortsätter arbetet i en ny femårsperiod med ökade ambitioner kring miljö- och klimatarbete men också fortsatt arbete för att nå hållbara resultat på samhällsnivå.

Läs mer i vår slutrapport och nya ansökan

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.