Fler träffar ska öka lärandet

Efter medlemsorganisationernas feedback har den årliga handläggarträffen Desk Officer Day formats om till ett nätverk. Under det nya namnet SMC Learning Network (SLN) erbjuds fyra träffar med fokus på lärande. Årets första träff hölls den 13 februari på Ekumeniska centret.

– Vår förhoppning är att mer regelbundna träffar ska bidra till en ökad kontinuitet och förståelse inom nätverket.

Erik Bäckelid, rådgivare på SMR, är en av dem som arbetar med SLN. Han hoppas att det nya formatet ska innebära mer nätverkande mellan medlemsorganisationer, samarbetspartners och SMR. Varannan träff kommer att ske digitalt med målet att fler ska kunna delta.

Vilket ämne som behandlas vid varje tillfälle varierar. Lärandet kan vara inom metod, tematik eller kring vidareförmedling. På programmet den 13 februari var bland annat en föreläsning av Kristina Patring, rådgivare på SMR, om Forb (Freedom of religion and belief) i insatser. Deltagarna fick även information om medlemsorganisationernas övergång till programstöd.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett återkommande tema under 2024. Det finns en stor variation i ställningstaganden i frågan inom nätverket och genom att ha en dialog hoppas SMR närma sig ämnet. Sida har under innevarande programperiod SRHR som en dialogfråga men det är även ett viktigt ämne för SLN att närma sig menar Erik Bäckelid.

– Som ett nätverk av olika trosbaserade aktörer så tror vi att vi har en viktig roll när det kommer till att tala om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det har varit en känslig fråga men religiösa aktörer har ett ansvar att föra en dialog trots det.

Nästa SLN-träff är den 23 april och den hålls digitalt. Till de digitala träffarna är även samarbetspartners välkomna att delta. Efterföljande möten under 2024 är på Ekumeniska centret den 24 september och därefter digitalt den 17 november.

Här kan du anmäla dig till nätverket

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.