Flygfritt möte ger hopp

Ungefär så kan man sammanfatta mina intryck från den globala konferensen ”People and Planet” som just genomförts. Som arrangörer stod Sida, UNEP (FN:s miljöprogram), Stockholm International Water Institute och Naturvårdsverket.

Konferensen har varit global och samtidigt ”flygfri”. Människor har deltagit från sina hem eller från några olika mötesplatser i Härnösand i Sverige, Sarajevo i  Bosnien Hercegovina, Jakarta i Indonesien, Amman i Jordanien, Nairobi i Kenya och Pretoria i Sydafrika. Totalt medverkade cirka 190 deltagare med bas i sex olika länder. Dessutom följde flertalet konferensen via streaming.

Gränslösa kontakter

Vi har talat om hur samarbete mellan sekulära och religiösa och mellan olika religiösa grupper ska kunna ske. För många svenskar har det varit en ögonöppnare att inse hur viktiga de religiösa aktörerna är och för många religiösa aktörer har det getts möjligheter att knyta kontakter över kulturella och religiösa gränser.

Coronaviruset kastade naturligtvis en skugga över hela konferensen och det var säkert en del människor som hade velat mötas i samma rum som nu valde att sitta hemma och följa med via sin dator. Men Corona har också givit oss en bekräftelse på hur viktigt, och hur möjligt, det är att mötas genom tekniken.

Behov av hoppfulla berättelser

Trons språk ersätter inte vetenskapen. Vi behöver vetenskapen, vi behöver politiken, men vi behöver också de som talar trons språk för att komma tillrätta med klimatkrisen. Dels för att tala om ett hopp för människor som känner förtvivlan men också för att dela berättelser om ett möjligt hållbart liv. De flesta människor i världen har större tilltro till religiösa auktoriteter än till politiska röster. Och vi vet att det snarare är positiva, hoppfulla, berättelser som skapar förändrade beteenden än kunskap och fakta.

I Härnösand hölls en av kursens hubbar.

Bildtext till översta bilden: Nyligen höll Children’s Mission Africa och SMR en resiliensworkshop tillsammans i Kenya. Workshopen skulle också ha fungerat som hubb för kursen ”People and Planet”, men det momentet gick inte att genomföra på grund av Coronaviruset.