Fokus religionsfrihet i Almedalen

3/4 av världens befolkning bor i länder där rätten till religions- och övertygelsefrihet kränks. Det är ett direkt hot mot andra mänskliga rättigheter. Också i Sverige utmanas religions- och övertygelsefriheten. I den allmänna debatten politiseras religion i frågor om till exempel friskolor, böneutrop och religiös klädsel.

De begränsningar av religionsfriheten som föreslås är sällan legitima och göder istället en populistisk politik. För att höja nivån på debatten behövs mer kunskap – en bra början är att kolla in våra kortfilmer om religions- och övertygelsefrihetens grunder som vi tagit fram i nätverket NORFORB. Eller att söka upp oss och de seminarier vi medverkar i under Almedalen, på plats eller i sociala medier: Facebook, Twitter och Instagram.

Här hittar du oss under Almedalsveckan:
Söndag 1 juli, kl. 16:00-16:45, Strandvägen, H522

Hur skyddar EU minoriteters rättigheter?

Vår religionsfrihetsexpert Katherine Cash deltar i en panel tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt (M), Soraya Post (Fi), och Bodil Valero (Mp).
Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige
Mer information i Almedalsprogrammet

Söndag 1 juli, kl. 20:00-21:00, Vårdklockans kyrka

Religionsfrihet – en kulturfråga?

Vår religionsfrihetsexpert Katherine Cash leder ett samtal mellan Joakim Hagerius (tidningen Dagen), Hanna Gerdes (folkrättsjurist och föreläsare) och Lena Bergström (Equmeniakyrkan).
Arrangörer: Svenska Missionsrådet, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda
Mer information i Almedalsprogrammet

Måndag 2 juli, kl. 15:00-16:00, G som i Gud

Vilka åsikter ska svenskt bistånd exportera?

Vår generalsekreterare Anders Malmstigen deltar i ett panelsamtal under ledning av Elisabeth Sandlund (tidningen Dagen).
Arrangörer: (G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen
Mer information i Almedalsprogrammet

Måndag 2 juli, kl. 16:00-17:45, Sverige i världen

Hur ser partierna på globala frågor?

Som en del av kampanjen #hjärtavärlden är vi samarrangör till CONCORD:s event med denna politikerutfrågning.
Arrangörer: 51 civilsamhällesorganisationer inom CONCORD Sverige
Mer information i Almedalsprogrammet

Onsdag 4 juli, kl. 15:00-16:00, G som i Gud

Förföljd för sin tro – i Sverige och världen

Vår religionsfrihetsexpert Katherine Cash deltar i panelen under ledning av Elisabeth Sandlund (tidningen Dagen).
Arrangörer: (G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen
Mer information i Almedalsprogrammet

Torsdag 5 juli, kl. 11:00-11:45, Sverige i världen

Religions- och övertygelsefrihet: för en utrikespolitik med bättre effekt

Vår religionsfrihetsexpert Katherine Cash modererar detta politikersamtal om hur svensk utrikespolitik kan bli bättre genom att lyfta religions- och övertygelsefrihet.
Arrangörer: Svenska missionsrådet och Svenska kyrkan
Mer information i Almedalsprogrammet