Förebyggda katastrofer räddar liv och sparar pengar

– Varje dollar som satsas på katastrofförebyggande arbete i utvecklingsländer sparar 15 dollar när katastrofen väl slår till. Det säger Bijay Kumar, generalsekreterare för GNDR – ett globalt nätverk för civilsamhällesorganisationer som jobbar för katastrofriskreducering som vi på Svenska missionsrådet är en del av.

I augusti anordnade GNDR (Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction) en regional workshop i Bangkok för att stärka nätverkande, kapacitetsutveckling och tillsammans bedriva påverkansarbete för förebyggande katastrofinsatser. Då fanns vi på Svenska missionsrådet på plats tillsammans med flera av våra samarbetspartners.

Nätverk som vill förebygga katastrofer möts i Asien

GNDR är med sina över tusen medlemsorganisationer det största nätverket för organisationer som arbetar för att förbättra livet för människor i katastrofdrabbade områden världen över.

Anledningen till att mötet ägde rum i Asien beror bland annat på att Asien är den mest katastrofdrabbade kontinenten i världen.

45% procent av världens naturkatastrofer inträffar där.

90% av de som bor i Asien kan räkna med att drabbas av en naturkatastrof.

70 % av de som dör i naturkatastrofer finns i Asien (UNDRR, 2019).

GNDR arbetar under mottot ”Leave no one behind” för att de svårast drabbade ska nås när katastrofen slår till och för att deras röst ska komma igenom mediebruset.

Lokal kunskap krävs för att förebygga katastrofer

Vi och GNDR menar att nationella och lokala organisationer som bäst känner till de lokala behoven och sin kontext är avgörande för att detta ska bli verklighet.

En utmaning idag är dock att katastrofbiståndet till väldigt liten del förmedlas genom lokala organisationer. Det vill GNDR ändra på genom sin lokaliseringsagenda.

Under workshopen samlade vi på Svenska missionsrådet våra partnerorganisationer till en egen workshop för att dela erfarenheter och planera framtida nätverkande. Vi talade bland annat om hur dessa organisationer arbetar i områden som om och om igen drabbas av katastrofer och därför måste vara innovativa i sina insatser.

Innovativa exempel på katastrofriskreducering bland våra partners

Friendship som är vår medlemsorganisation Erikshjälpens partner i Bangladesh berättade om sitt arbete med upphöjda ”plintar” i översvämningsdrabbade områden. Genom att förbereda en upphöjd plats med till exempel skolbyggnad, hus och ”community center” kan människor och djur ta sin tillflykt dit och vänta ut översvämningarna när de plötsligt kommer.

Cluster village on raised plint by Friendship and Eriks.

I mars 2020 planerar vi på Svenska missionsrådet en lärvecka i Kenya på temat resiliens. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och dess partners kommer vi identifiera lärdomar om hur resiliens bäst kan integreras i pågående och framtida projekt.

Kontakta Miriam Mondragon eller Lennart Nolvall för mer information om vårt arbete med GNDR.

Bildtext (huvudbild): Svenska missionsrådets delegation vid mötet bestod av med Erikshjälpens, ADRAs och PMUs partners från Asien vilka arbetar med innovativa katastrofförebyggande insatser i Indien, Bangladesh och Nepal. Från vänster: Ramesh Babu, Kazi Amdadul Hoque, Miriam Mondragon, Lucille Sircar och Suresh Bhattari.