Första digitala årsmötet genomfört

Igår höll Svenska missionsrådet sitt första digitala årsmöte någonsin. 

Det var också det första årsmötet som Svenska missionsrådets tillträdande generalsekreterare, Charlotta Norrby, deltog i – på länk från sin karantän i Belgien.

– Jag är väldigt glad och stolt över att få leda Svenska missionsrådet in i framtiden. Det är en innovativ och lärande organisation som ligger i framkant i flera frågor.

Nuvarande generalsekreterare Anders Malmstigen avtackades men avslutar sitt uppdrag först i augusti. Styrelseordförande Eva Nordenstam von Delwig jämförde honom med statsepidemiologen Anders Tegnell, som trätt fram som en viktig ledare under coronapandemin.

– Du når fram i kraft av din kunskap och det du tror på, den här våren har vi fått upp ögonen för den sortens ledare. Du kommer att vara saknad och vi tror att du kommer att komma tillbaka, på något sätt.

Vid årsmötet godkändes årsberättelse och årsredovisning för 2019. Styrelsen beviljades därmed ansvarsfrihet. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Sofia Svensson,​ ​EFS Salt, Klas Lundström, ​EFS samt Lars-Åke Winberg, ​Erikshjälpen (alla ersättare).

En av Svenska missionsrådets medlemmar, ​OM Sverige, begärde också utträde.

– Slutsatsen av våra diskussioner tillsammans med styrelsen är att mycket av det som Svenska missionsrådet erbjuder sina medlemsorganisationer inte är relevant för OM, och det som vi tidigare drog nytta av genom vårt medlemskap i SMR nu inte längre behövs. Styrelsen tog därmed beslutet 2020-05-04 att begära utträde ur SMR tills vidare. Vi är och förblir mycket intresserade av att föra samtal kring missionsfrågor tillsammans med svenska missionsorganisationer och samfund, och bidra med våra erfarenheter och kunskaper, säger Daniel Stråle, föreståndare OM Sverige i en kommentar.

– Svenska missionsrådet tycker det är tråkigt att OM avslutar sitt medlemskap. OM är ur ett internationellt perspektiv en stor organisation vars bidrag och samtal kring missionsfrågor är viktigt och vi välkomnar er tillbaka när ni så önskar, säger Svenska missionsrådets ordförande Eva Nordenstam von Delwig.