Förståelse i förändringsprocessen

Källan till förändring

”För det första behöver du ha ett hjärta som vill se människor upprättas och växa, vara lyhörd och vara öppen för att förändras själv. För det andra behöver du förstå de politiska, sociala och kulturella strukturer som hindrar rättvisa och hållbar utveckling från att ske. För det tredje, behöver du förstå hur förändring sker. Vi kristna menar att Gud är denna källa till förändring, den som sänder och ger nytt liv. Vi får aldrig glömma att vi är del av hans mission, inte tvärtom.”

Space for Grace nätverket

Space for Grace, är ett nätverk om organisationsutveckling och tro som SMR har varit med att initiera tillsammans med våra nordiska systerorganisationer och ett antal kristna organisationskonsulter. Det är öppet för alla som vill lära sig mer om hur förändring sker i organisationer och vill utforska vilken roll tro kan spela i förändringsprocesser.  Vid årets möte i Sigtuna, 14-16 mars, format som en retreat, ägnade vi mycket av tiden till att i grupp dela utmaningar kopplade till ledarskap och organisation, till egen reflektion och lyssnande. Vi fick också inspireras av Nicta Lubaale som ledde bibelstudier och kvällsreflektioner. Från Sverige var vi sex representanter från ADRA, Erikshjälpen, Equmeniakyrkan och SMR:s kansli. Nästa gång vill vi vara fler! Kolla gärna in de resurser som finns på hemsida, facebook-gruppen och SMR:s lärcenter.

Rick James och Elaine Vitikainen (Space for Grace). Elaine Vitikainen, Peter Blum Samuelsson (DMCDD),
Jonas Adelin
Jörgensen (DMC) och Ingrid V. Bjerre (Indre mission, Danmark).
Fotograf: Niklas Eklöv