Fortsatt oro för lagförslag om civilsamhället

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Civilsamhällets och samfundens kritik tycks inte ha påverkat regeringens proposition om nya demokratikriterier för organisationer i det svenska civilsamhället. Det visar vår uppdaterade analys av lagförslaget. 

I slutet av juli kom regeringens proposition om demokratikriterier för trossamfunden och civilsamhället. Trots vår och andras kritik så kvarstår risken att det nya lagförslaget leder till rättsosäkerhet för civilsamhället.  

– Vi på Svenska missionsrådet håller med om att organisationer som utövar hot, tvång, våld och diskriminering inte ska få statlig finansiering, men problemet med det förslag som nu ligger på bordet är att dess finstilta delar kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Kristina Patring, rådgivare på Svenska missionsrådet. Hon har analyserat lagförslaget och bevakar frågan utifrån sin expertis på mänskliga rättigheter, inklusive religions- och övertygelsefrihet. 

Risk för rättsosäkerhet i civilsamhället 

När lagrådsremissen kom i juni varnade Svenska missionsrådet för att lagförslagets utformning kunde leda till en rättsosäker och oproportionerlig tillämpning med risk för diskriminering av trossamfund och andra organisationer i civilsamhället. Liknande kritik har också kommit från flera andra håll i civilsamhället och de kristna trossamfunden. Många samfund och organisationer lyfte även frågan direkt med politiker under Almedalsveckan i somras.  

Ändå har alltså mycket lite ändrats i regeringens förslag. Det visar den uppdaterade analys som Kristina Patring gjort av regeringens slutliga proposition. Ladda ner analysen här. 

Fortfarande möjligt att påverka

– Det finns fortfarande ett mycket litet tidsfönster kvar att försöka påverka utformningen av den slutgiltiga propositionen, säger Kristina Patring. 

Men hon befarar att frågan kan hamna långt ner på den politiska dagordningen i och med det förestående regeringsskiftet i Sverige. Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd fortsätter dock att föra dialog med olika politiker och representanter i civilsamhället både i Sverige och internationellt för att försöka påverka lagförslaget innan motionstiden går ut den 11 oktober.  

– Vi uppmuntrar alla våra medlemsorganisationer och andra som vill värna det svenska civilsamhällets utrymme att delta i påverkansarbetet genom egna politiska kontakter eller andra initiativ, säger Kristina Patring.  

Trolig omröstning i riksdagen i december 

När motionstiden gått ut fortsätter Kulturutskottet att bereda lagförslaget och publicerar sitt slutbetänkande den 18 november. Omröstningar i riksdagen brukar ske två-tre veckor efter att utskotten gett sitt slutbetänkande. 

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.