Från Tag plats! till handlingskraft

Under två dagars workshop fördjupade sig CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme (Civic Space) i dessa frågor. Vi på Svenska missionsrådet är en del av arbetsgruppen för Civic Space, men även våra medlemsorganisationer PMU, Kristna Fredsrörelsen och Act Svenska kyrkan.

Hur kan civilsamhället Tag plats!?

Vår rådgivare Sanna Svensson modererade ett panelsamtal med utgångspunkt i CONCORD-rapporten Tag Plats! som publicerades förra våren.

Rapporten beskriver en akut situation för demokratin med fokus på civilsamhällets åtstramade utrymme. I Tag plats! ställde vi upp rekommendationer och konkreta råd till oss organisationer som är verksamma inom det svenska utvecklingssamarbetet för att främja civilsamhällets utrymme. Råden fokuserar på analys, beredskap och effektivt stöd.

Hur väl uppfyller vi själva dessa råd? Det var frågan som utforskades av panelen bestående av Erik Lysén (Act Svenska kyrkan), Eva Zillén (Kvinna till Kvinna), Marija Brdarski (Individuell Människohjälp) och Victor Åström (Svenska Naturskyddsföreningen).

Samtalet blev en möjlighet för handläggare, rådgivare och chefer att reflektera över egna roller och hur våra organisationer kan underlätta för våra partners när deras demokratiska och mänskliga rättigheter utmanas.

Panelens råd och rekommendationer för att Tag plats!

– Vi har blivit bättre på både analys och beredskap, men mycket återstår att göra för att säkra effektivt stöd till partners. För biståndseffektivitet är det viktigt att vi steppar upp våra ansträngningar att möta partners efterfrågan på harmoniserade rapporteringskrav.

– Resultatagendan är mycket problematisk för att kunna ge våra partners effektivt stöd. Vi behöver ha dialog med Sida och UD för att lyfta detta och att tillitsagendan ska genomsyra biståndet. Vi behöver låta våra partners vara mer experter och samhällsförändrare än administratörer.

– Vi behöver jobba aktivt mot negativa maktstrukturer inom civilsamhället, exempelvis erkänns inte alltid kvinnorättsförsvarare och miljöförsvarare som människorättsförsvarare. Vi måste bli bättre på att stötta varandra

– Vi behöver utveckla och anpassa våra roller som givare efter partners behov. Andra resurser än finansiella medel är viktiga som stöd, exempelvis att vara en länk till nationella och internationella påverkansplattformar där våra partners själva kan göra sina röster hörda.

– Vi behöver både bli bättre på att lyssna och bygga in mer flexibilitet i våra program. Kanske fler kan ha resurser för innovativa projekt?

Tips: Svenska missionsrådets särskilda pott för värdehöjande insatser kan vara ett sätt att utveckla metoder, testa nya angreppssätt eller kapacitetsstärka partners.

– Erfarenheterna från Tanzania tydliggjorde bland annat att vi behöver se och värdera att kyrkan historiskt har fungerat som en mötesplats och en särskilt skyddad plats för människor att mötas. Där har människor kunnat bedriva medborgarrättsutbildningar även när samhällsklimatet har hårdnat.

Tips: Nyfiken på religiösa aktörers betydelse för att uppnå Agenda 2030? Välkommen till Sidas lunchseminarium 10 oktober!

Vill du ha fler tips?

Eller bara veta mer om vårt arbete med civilsamhällets utrymme? Ta kontakt med Sanna Svensson, rådgivare för utvecklingspolitik, eller din organisations handläggare.

Källor och referensmaterial

CONCORD Sveriges rapport: Tag Plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering (2018)

Global Focus rapport (DK): Civic Space recommendations to Danish Actors (2019)

Kvinna till Kvinnas rapport: Suffocating the Movement – Shrinking space for women’s rights (2018)

IDEA: Is the space for civil society really shrinking?

CIVICUS webbplats: https://www.civicus.org/

 

Foto: Kristofer Karlsson