Fruktsamma SMR-dagar när Kyrkornas världsråd möttes

SMR på Kyrkornas världsråd i KarlsruheSMR på Kyrkornas världsråd i Karlsruhe

Nio intensiva dagar i tyska Karlsruhe är till ända, och över 4 000 deltagare har vänt hem efter Kyrkornas världsråds elfte generalförsamling. Däribland fyra delegater från Svenska missionsrådet, som rapporterar om starka möten och viktiga diskussioner som satte religionsfriheten på agendan.

– Det har varit mycket lärorikt att få simma runt i det ekumeniska havet. Vi har knutit många värdefulla kontakter och kunnat inhämta inspiration för vårt arbete framåt. Den fantastiska möjlighet som vi i SMR fick att stärka kapacitet och påverka i FORB-frågorna tillsammans med FORB Learning Platform är något vi är extra stolta över, säger generalsekreterare Charlotta Norrby.

SMR och FORB Learning Platform hade det stora förtroendet att medfacilitera en så kallad ekumenisk konversation om religions- och övertygelsefrihet (FORB), där rådgivarna Katherine Cash och Kristina Patring var engagerade i både planering och genomförande. Den ekumeniska konversationen bestod av fyra sessioner med olika fokusområden, och Katherine Cash beskriver det hela som ett forum för ömsesidigt lärande, delande, bön och visionerande.

– Deltagarna diskuterade förståelsen av religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet och delade erfarenheter av de kränkningar som kristna och andra runt om i världen utsätts för. Kvinnors och flickors särskilda sårbarhet när det kommer till religionsfrihet togs särskilt upp, inklusive sexuellt våld. Vi ägnade också en av sessionerna åt att diskutera kyrkans praktiska åtgärder och hur de kan stärkas, till exempel hur ledare kan utrustas för att känna igen och reagera på kränkningar de möter i samhället.

Katherine Cash vid FORB Learning Platforms tält på mässområdet
Katherine Cash vid FORB Learning Platforms tält på mässområdet.

Konkreta resultat

I den sista sessionen hölls en konsensusbaserad process för att ta fram en rapport om religions- och övertygelsefrihet som ska vägleda Kyrkornas världsråd de kommande åtta åren.

– Tack vare deltagarnas stora engagemang fick vi till ett starkt slutdokument som bland annat inkluderar uttalanden om FORB och kvinnors rättigheter och om FORB som en del av ramverket för mänskliga rättigheter, samt en lista över praktiska utmaningar som kyrkorna står inför. Det ger oss en riktigt bra språngbräda för att arbeta med Kyrkornas världsråd framöver, och FORB Learning Platform nämns specifikt som en partner för FORB-arbetet, sammanfattar Katherine Cash.

Genom samverkan mellan SMR och nordiska systerorganisationer i nätverket NORFORB infördes också en skrivning om religionsfrihet i Kyrkornas världsråds programkommittés rapport: In the face of persecution and the light of Christ’s love for all, we strengthen our commitment to promoting freedom of religion or belief for people of all faiths and none, as an integral part of the journey towards reconciliation. Kyrkornas världsråds ledning kommer nu att planera organisationens arbete utefter programkommitténs prioriteringar, och där kommer den ekumeniska konversationens FORB-rapport bli ett viktigt verktyg.

Inspiration framåt

Utöver konkreta resultat bjöd Kyrkornas världsråds generalförsamling på många möten och intryck som ger ny energi in i den dagliga verksamheten för både SMR och FORB Learning Platform.

– Det ger hopp och inspiration att möta människor som gör skillnad i sina lokala sammanhang. Till exempel Graham i Brasilien, som efter att ha gått vår kurs FORB Training of the Trainers tog fram en utbildning för gräsrötter som nu 6 500 människor över hela landet tagit del av, berättar Katherine Cash.

Charlotta Norrby lyfter fram glädjen över att bland annat Julia Rensberg, med erfarenhet från samiska rådet i Svenska kyrkan, blev invald i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Ett starkt ögonblick var också när Azza Karam, generalsekreterare för Religions for Peace, vid ett av passen inledningstalade om religionsöverskridande möten och om hur Kristi kärlek är till för alla, oavsett tro.

– Det var ett gripande tal där ingen lämnades oberörd, många ställde sig upp och applåderade efteråt. Jag bär särskilt med mig hennes känslosamma ord och önskan om samarbete över religionsgränserna: As As a Muslim I believe very firmly that Christ’s love was meant for me too.

Svenska missionsrådets generalsekreterare Charlotta Norrby och Azza Karam, generalsekreterare för Religions for Peace
Svenska missionsrådets generalsekreterare Charlotta Norrby och Azza Karam, generalsekreterare för Religions for Peace.

Mer på Instagram

Titta gärna in på vårt Instagram-konto, där Kristina Patring och Petter Jakobsson delar med sig av bilder och intryck från generalförsamlingen!

Filmer om religionsfrihet

På prisbelönta FORB Learning Platform är vi med och utvecklar gratis utbildningsresurser för dig som vill veta mer om religionsfrihet.