Fabo blir hubb för kapacitetsutveckling

I vår kommer vi lansera en samlingssida, så kallad hubb, på Fabo som blir navet för SMR:s kapacitetsutveckling, tematiska stöd och on-boardning för medlems-/partnerorganisationer. Där kommer ni på ett lätt sätt kunna hitta utbildningar och nödvändigt stöd för insatsverksamheten. Vi återkommer med ett lanseringsdatum när det är dags. Här kommer också de olika ”paket” som vi tar fram för perspektivintegrering att finnas.

Perspektivintegrering var temat för Handläggardagarna i november. Under tre dagar grävde vi tillsammans djupare i ämnet och såg hur olika medlemsorganisationer gör för att koppla samman tematiska perspektiv. Fokus var genus, religiös läskunnighet, FoRB, miljö, konflikt och klimat och resilisens, men vi hann även tänka kring det viktiga ungdomsperspektivet. Vi såg att det finns stora fördelar med att tänka integrerat i stället för att hamna i stuprör. Ett exempel är att genusanlysen ofta blir bäst om den görs tillsammans med konfliktanalysen.

SMR har lanserat ett ”paket” för genus, vilket ger tydliga riktlinjer för hur vi bedömer genusperspektivet i insatserna. Separata kriterier är framtagna för projekt, program och kärnstöd. Under våren utarbetas liknande ”paket” för religiös läskunnighet och FoRB. Senare kommer detta även göras för de övriga tematiska perspektiven.

Tillsammans så tror vi att dessa olika delar kommer stärka det viktiga arbetet med perspektivintegrering för att skapa insatser som är genomtänkta, effektiva och bidrar till en positiv förändring.