Humanitärt samarbete med Sida kan förlängas

I somras meddelade Sida HUM att de inte avser förnya Svenska missionsrådets avtal som humanitär strategisk partner efter 2021. Samma besked fick Act Svenska kyrkan och Plan Sverige. Sedan dess har samtal förts mellan Sida och oss som berörda organisationer.

En nära dialog har även förts med de medlemsorganisationer som ingår i Svenska missionsrådets humanitära team ADRAErikshjälpenLäkarmissionen och PMU.

– Det har framförallt varit viktigt för oss att få klarhet i hur Sida kommit fram till sin bedömning av oss och vårt arbete, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

Svenska missionsrådet väntar nu på återkoppling från Sida på direkta frågor kring bedömningen. Samtidigt förs samtal om hur en förlängning av avtalet kan se ut för att de berörda organisationerna på bästa sätt ska kunna anpassa sin verksamhet.

– Vi vet att våra medlemsorganisationers humanitära arbete gör stor skillnad i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan. Det är utmanande att arbeta i dessa kontexter och vi jobbar kontinuerligt med att stärka våra system. För att kunna göra det är det särskilt viktigt för oss att få detaljerad information om de områden som Sida menar att vi behöver utveckla, säger Charlotta Norrby.

Samtidigt fortsätter Svenska missionsrådets partnerskap med Sida CIVSAM för långsiktigt bistånd (internationellt utvecklingssamarbete) med goda resultat, liksom avtal för kommunikationsarbete och praktikantverksamhet.