Hur hanterar SMR pandemin i höst

Linda berättar hur kanslipersonalen gör till vardags, hur vi tänker kring SMR:s mötesplatser i höst och om det är möjligt att träffas fysiskt.

Så här arbetar kansliet under pandemin

Svenska missionsrådet uppmanar sin personal att jobba från hemmet under hela hösten, på folkhälsomyndighetens rekommendation. Finns det behov av att vara på kontoret i Alvik tillåts ett begränsat antal medarbetare komma per dag. Vi uppmanar alla att om möjligt undvika att åka med kollektivtrafiken, dels för att minska smittorisk för sig själv –men vi vill också verka solidariskt för de skolelever och vårdpersonal som behöver nyttja kollektivtrafiken.

Ekumeniska centret i Alvik kommer, liksom under våren, att hållas öppet. Antalet externa besökare begränsas och måste måste anmälas på förhand till receptionen. Oanmälda besökare släpps inte in. I övrigt gäller det att fortsatt hålla distans och hålla god handhygien. För att möjliggöra att hålla distans har lokalerna anpassats.

Bjuder SMR in till några fysiska mötesplatser i höst?

Vi har beslutat oss för att höstens mötesplatser blir digitala. Det kan också innebära att upplägg och tider förändras något för att fungera bättre i det digitala formatet. Redan i våras beslutade vi om att inte planera resor för hösten, så därmed finns det inga resor som ställs in. Vi vet att resor kräver planering och samordning, och först efter 31 mars 2021 kan de första internationella resorna göras igen, enligt vår nuvarande bedömning. Beslutet grundar sig i den ökade osäkerhet och risk som påverkar både planering och genomförande av resorna. Digitala uppföljningar kan bli aktuella under hösten. Även om handläggardagarna i november i år blir i digital form liksom andra mötesplatser, hoppas och planerar vi för att genomföra Medlemsdagarna i februari 2021 i fysiskt format.

Kan vi besöka varandra under pandemin? 

Generellt, som ovan beskrivet, ska vi vara restriktiva med besök på Ekumeniska centret, och alla externa besök måste anmälas på förhand, men självklart kan vi mötas. Så länge alla är fullt friska och bejakar att hålla distans, i dessa tider av omställning och förändring är det viktigt med den kontinuerliga dialogen. Viktigt att ha med sig är att våra förutsättningar kan se olika ut, kanske är man själv i riskgrupp, eller har nära anhöriga som tillhör riskgrupp. Detta spelar också in och kan påverka vem från SMR som kan möta upp för ett fysiskt möte i Alvik eller på plats hos er.

Besök av Charlotta Norrby

Charlotta, vår nya generalsekreterare, ser verkligen fram emot att lära känna alla Svenska missionsrådets medlemsorganisationer. Därför planerar hon att resa ut och möta er runtom i landet. Troligen hinner hon inte möta alla 32 medlemsorganisationer under hösten, men mer information kommer separat gällande dessa besök.

 

På bilden ser du teplockerskan Kokila på Sri Lanka. Foto Sachithra Kamburapola