Ingen ökad budget till långsiktigt bistånd

Det största biståndsanslag som Svenska missionsrådet hanterar handlar om långsiktigt utvecklingssamarbete (CivSam). Inför nästa verksamhetsperiod 2022-2026 har Sida meddelat ett indikativt budgetbelopp som innebär en mindre sänkning av detta anslag. Slutgiltiga siffror presenteras i slutet av året.

– Vi hade hoppats på en höjning så det är klart att det här känns tråkigt, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare på Svenska missionsrådet. Vi har haft en god dialog med Sida och många idéer för hur vi vill utveckla det viktiga arbete som våra medlemsorganisationer genomför med lokala partner i nära 50 länder. Det fanns även planer på att ta utöka vårt påverkansarbete på olika nivåer.

Charlotta Norrby, generalsekreterare

Den aviserade sänkningen beror på att Sida inte fått någon ökning för CivSam-anslaget. Istället har de valt att prioritera mindre och nya strategiska partnerorganisationer framför de som redan är riktigt stora, däribland Svenska missionsrådet.

– Vi får beröm från Sida för att vårt långsiktiga biståndsarbete når ut brett och bidrar till att människor kan ta sig ur fattigdom. Dessutom har vi starka interna rutiner för styrning och kontroll för att se att pengarna går dit de ska, säger Charlotta Norrby.

– Givetvis finns områden som vi behöver bli bättre på. Det handlar framför allt om miljö- och klimatperspektivet som vi nu tagit fram nya riktlinjer för. Vi jobbar också kontinuerligt med att stärka biståndseffektiviteten och rättighetsperspektivet tillsammans med våra medlemsorganisationer, berättar Charlotta Norrby.

Svenska missionsrådets styrelse har beslutat om övergripande principer för hur neddragningen av de planerade insatserna inom anslaget ska ske. Det pågår också en dialog med de medlemsorganisationer som berörs av beskedet.