Insatser på paus i Afghanistan

Vi är många som följer utvecklingen i Afghanistan med stor oro. Talibanernas snabba maktövertagande gör framtiden otroligt osäker, framförallt för afghanska kvinnor och barn. Våra insatser i landet har pausats för tillfället.

Genom Svenska missionsrådets breda nätverk stödjer vi sedan många år insatser i landet tillsammans med några medlemsorganisationer.

Det finns en stor rädsla för vad som nu sker och vi följer den oförutsägbara utvecklingen noggrant tillsammans med våra medlemsorganisationer. Med den osäkerhet som nu råder för människorna på plats är dock insatserna satta på paus medan våra partner bedömer vad som är möjligt att göra utifrån det nya läget. Insatserna handlar bland annat om att utveckla hållbart jordbruk, hälsovård och utbildning på landsbygden och på så sätt stärka civilsamhället i landet.

Vi hoppas givetvis att läget snart ska stabiliseras så att arbetet kan återupptas så fort som möjligt. Detta är bistånd som bygger utveckling genom stöd till organisationer i det lokala civilsamhället och inte genom den afghanska staten.

Även Svenska kyrkan har partner på plats i landet som just nu jobbar med bland annat det växande antalet internflyktingar.

Läs mer:

Sida svarar på frågor om biståndet till Afghanistan

Svenska kyrkans arbete i Afghanistan

Radioprogrammet Människor och Tro berättar om talibanerna i Afghanistan