Jämställdhet + SMR:s medlemmar = sant

När Svenska missionsrådets medlemsorganisationer fick frågan vilka av FN:s globala hållbarhetsmål de jobbar med svarade flest mål 5 – jämställdhet. Det är dessutom temat på våra medlemsdagar som går av stapeln imorgon!

Jämställdhet är viktigt för våra medlemsorganisationer

Det finns mycket som tyder på att jämställdhet är viktigt för våra medlemsorganisationer. När vi skickade ut en enkät om Globala målen, svarade nästan alla medlemsorganisationer. På frågan om vilka mål deras arbete anknyter till kom jämställdhet på första plats. Det gäller både för organisationer med Sidastöd och organisationer som inte har något stöd alls från Sida.

Enkäten visar på fler spännande resultat

Vi undrade också vilka frågor eller perspektiv som är viktigast i organisationernas arbete. För organisationer med Sidastöd kom jämställdhet på andra plats (mänskliga rättigheter kom på första plats) och för de som inte har något statligt stöd kom jämställdhet på tredjeplats (för dem kom religion på första plats och mänskliga rättigheter på andra plats).

Enkäten innehåller flera andra intressanta resultat om hur organisationerna ser på Globala målen. Till exempel om de pratar om målen med sina samarbetsorganisationer i andra länder och vad de tycker om Svenska missionsrådets arbete med Agenda 2030. Det ska vi berätta mer om under våren.

Arbetet för jämställdhet pågår över hela världen

Vår medlemsorganisation Lepramissionens samarbetspartner CRW jobbar för jämställdhet i Indien. I över 150 byar har deras insatser ökat kvinnors säkerhet genom att motverka våld och diskriminering. Hör dem berätta om viktiga attitydförändringar i samhället:

Arbete för jämställdhet i Sverige

Flera av de kommunikationsinsatser som Svenska missionsrådet stödjer i Sverige är kopplade till Globala målen på olika sätt. Här är de som jobbar specifikt mot mål 5 – jämställdhet:

KFUM

”Din agenda” – som handlar om ungas inflytande över de globala målen. Under året anordnar de tematiska träffar, till exempel om jämställdhet.

PMU

”Tillsammans för en mer rättvis värld” som bygger på budskapet att hållbar utveckling bara är möjligt om både kvinnor och män är delaktiga. Av det följer arbete mot sexuellt och könsbaserat våld eftersom det är ett hinder för kvinnors delaktighet.

Equmeniakyrkan

”Agenda 2030 – diakonal identitet och uppdrag” har bland annat valt hållbarhetsmålet jämställdhet för att kunna bygga vidare på det engagemang som finns i församlingar efter #metoo och #sanningenskagöraerfria.