Kampen för religions- och övertygelsefrihet för alla behöver vinnas igen och igen

SMR:s rådgivare och religionsfrihetsexpert Katherine Cash bemöter i Sveriges Radio Jimmy Åkessons (SD) uttalande om att riva moskéer.

Under Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås den 25 november uttryckte SD:s partiledare att han ville se ett stopp för nyetablering av moskéer och möjlighet att kunna riva befintliga byggnader. Katherine Cash, som har arbetat med frågor kring religionsfrihet i 14 år hos SMR bemöter uttalandet i radioprogrammet ”Människor och tro”. Hon säger att Jimmy Åkessons uttalande är oroande och likt utvecklingen i mindre demokratiska länder.

– Detta påminner om det vi ser i runtom i världen. Det här är en ond cirkel där man försöker lösa ett problem med lagstiftning som begränsar våra rättigheter och som ökar kontrollen över minoriteter, säger Katherine Cash.

Religionsfrihetens roll

Religionsfriheten är en av flera opinionsfriheter som är grunden för vår demokrati. I detta ingår även bland annat mötesfrihet, yttrandefrihet och många andra rättigheter vi tar för givet idag. Tummar man på en av dessa friheter, riskerar man att tumma på alla.

– Man kan inte ta bort rättigheterna från en grupp och inbilla sig att de kommer finnas kvar för andra. Det vi får då är privilegier som staten ger oss som de kan ta bort när det behagar dem. Vill vi verkligen att staten ska få bestämma hur våra gudstjänstlokaler ser ut?

Katherine Cash säger att Sverige har en kort historia av att respektera religionsfriheten och där religiösa minoriteter inte fått ta synlig plats i det offentliga rummet.

– Människor i Sverige har kämpat för rätten till religionsfrihet. Vi fick den 1952. Det är väldigt sent men kampen för de mänskliga rättigheterna som en etisk kompass och som en juridisk grund för samhället tar ju aldrig slut. Den behöver vinnas i varje generation, säger hon.

Hur ska man skydda samhället?

– Det gör man genom att bygga en stark och välfungerande rättsstat som grundar sig i de mänskliga rättigheterna och som prioriterar hets- och hatbrott, oavsett från vilket håll det kommer.

Hela programmet finns att lyssna på i sin helhet nedan.

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.