KFUM rustar ungdomar för fredsbygge i Östeuropa

Marta Huretska och Viktor Serbulov från KFUM Ukraina besökte nyligen Sverige. De berättade för oss hur hårt kriget drabbar ungdomar i regionen, men också hur de förbereder för fred.

Vad ska jag bli när jag blir stor? Vilken utbildning ska jag välja? Vem vill jag leva med? Vanliga frågor för vanliga unga har drastiskt kastats omkull sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari. Nu handlar frågorna istället om överlevnad.

Det berättar Marta Huretska som länge organiserat unga genom KFUM i Ukraina. Hon är på besök i Sverige tillsammans med KFUM Ukrainas generalsekreterare Viktor Serbulov. Här möter de bland annat sin systerorganisation KFUM Sverige som genom sitt medlemskap i Svenska missionsrådet stöttat KFUM i Östeuropa under flera år med svenska biståndspengar och erfarenhetsutbyten.

Akut stöd och hopp för framtiden

Sedan Ryssland invaderade landet har KFUM Ukraina ställt om sin verksamhet och sina samlingslokaler, så kallade ”Y-center”, för att kunna ta emot flyktingar och erbjuda traumabearbetning på sju olika platser i landet. En del stannar bara en natt på sin väg ut ur landet och andra stannar längre. Många har förlorat sina hem.

– Ungdomarna kan få stöd att hitta volontärarbete, tak över huvudet eller bara gemenskap där de kan få vara unga och våga tro lite på att deras framtid kan komma med glädje och fred, berättar Marta som oroar sig över att en hel generation unga ska förlora hoppet om framtiden. Samtidigt återvänder många ungdomar också till Ukraina enligt Viktor.

– Det finns en stark vilja att göra sin plikt för samhället men de behöver stöd för att lära sig hur de kan leda och hjälpa andra unga, säger han.

Olika bilder av kriget påverkar familjer

En särskild utmaning för ungdomarna är att orientera sig i de olika bilder som finns av kriget och hur civilsamhället drabbas. KFUM märker att många unga är vana att söka information på internet medan den äldre generationen ofta nöjer sig med statlig TV, särskilt i grannländer till Ukraina där civilsamhället och tillgången till information är mer begränsad. Därför är konflikter mellan föräldrar och barn kring hur invasionen av Ukraina ska förstås vanliga, vilket spär på känslan av förtvivlan och hopplöshet.

Marta och Viktor kartlägger just nu vilket stöd som är mest akut. Tillsammans med sina kollegor på plats ger de emotionellt stöd, trygghet och hopp till de tusentals unga som KFUM:s verksamhet når i Östeuropa. Sedan pandemin har de lärt sig att snabbt ställa om verksamheten. Fast det är mycket tufft, särskilt på ett personligt plan med stor oro för säkerhet, familj och vänner.

Ungdomar avgörande för civilsamhället och fred

Men de tänker också långsiktigt. För att det ska kunna bli fred igen behövs ett starkt demokratiskt civilsamhälle över statsgränserna i Östeuropa. Ungdomars deltagande är avgörande och KFUM hoppas nu kunna mobilisera deras engagemang. Till sin hjälp har de hela rörelsen som KFUM är en del av, och sin erfarenhet av fredsbygge och utbildningar i konfliktkänslighet med ungdomar i regionen.

Stötta Ukraina genom våra medlemmar

Här har vi samlat länkar och Swish-nummer till våra medlemsorganisationers initiativ kring Ukraina (senast uppdaterat mars 2022).