Kristna numerärt sett mest förföljda – just därför är religionsfrihet för alla så viktigt

Baserat på listan uppskattas att ca 250 miljoner kristna världen över, från alla samfundsinriktningar, utsätts för mycket allvarliga kränkningar av religions- och övertygelsefriheten. Det gör kristna till den numerärt sett mest förföljda religiösa gruppen. Bland de bakomliggande trenderna märks digitaliseringen av förföljelse genom till exempel ansiktsigenkänning i Kina men också utbredningen av militant islamistisk extremism i svaga rättsstater. Att kristna utsätts för allvarlig förföljelse i allt större utsträckning stöds av flera andra MR-organisationer och forskningsinstitut. Enligt Pew Forums senaste forskningsrapport, fortsätter kränkningarna av religions- och övertygelsefriheten att eskalera globalt – oavsett vilken religiös/icke-religiös gruppering som drabbas.

När jag lämnar riksdagsseminariet där årets lista presenterats, tänker jag på de hundratals förföljda kristna jag själv fått möta under utbildningsresor runt om i världen. På deras mod, styrka och djupa rädsla. På hur diskriminering och svår förföljelse ofta och lätt normaliseras och internaliseras. Jag tänker på hur vi tillsammans har erövrat kunskapen om rättigheter, samtidigt som vi ofta sörjt bristen på omvärldens intresse och agerande. På hur vi brottats med frågan om varför det är så viktigt att alla får rätten till religions- och övertygelsefrihet; inte bara jag själv och min grupp.

Mot bakgrunden av World Watch List kan man ju undra varför SMR envisas med att lyfta fram religions- och övertygelsefrihet som en rättighet för alla. Givet läget, borde inte vi, som kristet missionsråd, fokusera bara på kristna? Frågan är berättigad. Jag vill här ge två sammanlänkade motiveringar till varför vi jobbar som vi gör: en teologisk och en som fokuserar på att få stopp på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna för alla, överallt.

Teologiskt sett är det lika svårt som enkelt: Ordet, Gud, blev människa, dog och uppstod för hela mänsklighetens skull. För att Gud älskar alla ovillkorligt och sänder oss att älska vår nästa som oss själva.

Ska vi få stopp på kränkningarna av kristnas rättigheter behöver vi också tänka på vilket samhälle vi vill bygga istället. Det enda långsiktigt säkra samhället för kristna, och alla andra, är ett samhälle där alla människors rättigheter respekteras oavsett religion eller övertygelse. Det behöver vara ett gemensamt projekt.

Där kristna förföljs utsätts ofta även andra minoriteter. I länder med konverteringsförbud eller där militanta extremister utgör det största hotet utsätts ofta även majoritetsbefolkningen för mycket allvarliga kränkningar av rätten till religions- och övertygelsefrihet.

Att då gå ihop över religions- och livsåskådningsgränser och tillsammans arbeta för allas rätt till religions- och övertygelsefrihet ger styrka och möjliggör förändring. Forskning visar på att en hög grad av religions- och övertygelsefrihet bidrar till säkrare och fredligare samhällen. I samhällen där både kulturen och det juridiska systemet värnar denna rättighet för alla främjas demokratin. Där finns också större möjlighet till innovation och nytänkande vilket gagnar alla, särskilt de fattigaste. Religions- och övertygelsefrihet för alla gör det också möjligt att arbeta proaktivt med jämlikhet mellan kvinnor och män, eftersom rätten att få tänka fritt och leva i enlighet med en inre övertygelse inte fokuseras på religiösa grupperingar utan på människor, oavsett kön.

Religionens och religionsfrihetens roll i människors liv har länge varit åsidosatt i svensk politisk debatt. Därför var det extra glädjande att årets World Watch list presenterades i samarbete med en bred partiöverskridande riksdagskommitté med starkt engagemang för förföljda kristna i Mellanöstern och religions- och övertygelsefriheten. Nu vill vi också ha den svenska regeringen med utrikesminister Ann Linde i spetsen med i detta viktiga arbete.