Kväkarna: Ett Nobelpris med tystnad som superkraft

Vi är inne i Nobelveckan och det passar så bra att det just den här veckan är Torbjörn Söderquist som håller i morgonandakterna i Sveriges radios P1. För förutom att han är musiker så är Torbjörn Söderquist engagerad i Vännernas samfund – Kväkarna.

Vännernas samfund internationellt fick nämligen, den 10 december 1947, ta emot Nobels fredspris för att de ”uppvisat den kraft som är grundad i tron på andens seger över våld” och ”den tysta hjälpen från de namnlösa till de namnlösa” (Nobelkommitténs ordförande Gunnar Jahn under fredsprisceremonin).

Tystnad som kraft i fredsarbetet

Den tysta hjälpen. I sina morgonandakter pratar Torbjörn Söderquist om att själen behöver tystnad liksom kroppen behöver vila. Han berättar också om hur han i tystnaden, i den ”levande” tystnaden, upplever en stark närvaro som han med tiden fått en personlig relation till och ”vågar säga Gud till”.

Genom mitt arbete på Svenska missionsrådet har jag förmånen att samarbeta med Kväkarhjälpen, som är en fristående hjälporganisation med nära band till Vännernas samfund.

När jag lyssnar på morgonandakten tänker jag på tystnader som jag upplevt tillsammans med vännerna från Kväkarhjälpen. Under en resa förra året till Kväkarhjälpens samarbetspartner Sabalamby Unnayan Samity i Bangladesh, inledde vi alla måltider med en stunds tystnad. Och vid höstens organisationsmöte, när jag direkt tänkte dra igång med dagordningen för att utnyttja tiden effektivt, fick jag ett stillsamt förslag om att börja mötet med tystnad. Tystnaden gjorde skillnad för det mötet, gav andrum och tid att samla tankarna.

Fredsarbetet fortsätter – inte bara i tystnad

Någon gång vill jag prova tystnad som metod att fatta ett beslut i ett möte. Först lyssna på vad alla har att säga och sedan sitta tysta tillsammans och begrunda det. Så gör Kväkarhjälpen och jag vet att de klarar av massor på sina möten!

Vännernas samfund i Sverige är även i dag väldigt engagerade i fredsfrågor. I somras skrev de ett öppet brev till riksdagen och regeringen där de pläderade för att Sverige ska skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Och jag vet att medlemmar i samfundet deltar i fredsaktioner, som protester vid stora vapenmässor.

De är fortfarande väl värda sitt fredspris.

Det var Vännerna samfunds hjälporganisationer i England och USA som tog emot priset. Lär mer här: Fredsbladet vintern 2019-2020 och här: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1947/summary/