Kvinnor bidrar till fred och konflikt

Kvinnors roll i fred och konflikt är temat för det femte seminariet som Life & Peace, LPI, anordnar på Uppsala universitet i vår, i samarbete med studentföreningarna Pax et Bellum och UPaD, vid Institutionen för freds- och konfliktforskning. Seminariet ingår i LPI:s Globala målen-projekt, som är en del av SMR:s infokomanslag.

– Fokus är på kvinnors roll i konflikt, men inte bara som offer. Vi ska gå djupare och titta både på hur kvinnor kan bidra till fred och konflikt, säger Susanna Sebelius, projektansvarig för Globala målen på LPI.

Kvinnor ska delta

FN:s säkerhetsråd antog redan år 2000 resolution 1325 om att kvinnor ska delta i fredsförhandlingar.

– När kvinnor deltar i fredsprocessen blir den mer medveten om gender och kvinnors rättigheter, säger Charlotte Booth,  rådgivare om kvinnor och fredsbyggande på Kvinna till Kvinna.

Men det betyder inte att förhandlingar automatiskt blir mer genusmedvetna när kvinnor finns med i rummet. Kvinnor kan ha olika synsätt och intressen.

Drabbas och bidrar

Kvinnor drabbas hårt av krig mellan klaner i Somalia, visar LPI:s rapport Learning from Kismayo. Mer oväntat var hur mycket kvinnor också bidrog till konflikterna.

– Vi såg att kvinnor också behövde försonas, precis som män, säger LPI:s rådgivare Luke Errington-Barnes.

Kvinnor som ville arbeta för fred förklarade att de var trötta på hämnd och ville använda sina krafter till att verka för fred i stället för krig.

I höst blir det fler seminarier på Uppsala universitet och på högskolan i Jönköping, där det också har varit seminarier i vår. LPI har också kontakt med Umeå universitet och hoppas få till seminarier där också i höst. Syftet är att öka kunskapen om och engagemanget för Globala målen och särskilt mål 5, 10 och 16.

Bildtext: Charlotte Booth, Kvinna till Kvinna, pratar om kvinnors roll i fredsbyggande.
Fotograf: Viktoria Isaksson.