Kyrkorna sluter upp i minoriteternas kamp

I Filippinerna har våldet mot minoriteter ökat markant sedan president Rodrigo Duterte kom till makten 2016. Urfolket lumaderna är några av de som drabbats hårdast. Samtidigt samarbetar många kyrkor med de utsatta för att försvara det demokratiska utrymmet. 

Hoten mot det demokratiska utrymmet slår brett i Filippinerna, mot såväl religionsfrihet som yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Men förtrycket väcker också protester och när kyrkor, organisationer och minoriteter går tillsammans ökar också modet och styrkan i motståndet.

Kyrkor som stöttar minoriteter utsätts för hot och våld

Fader Fausto Tentori var en katolsk präst som tidigt engagerade sig i urfolket lumadernas situation. Hans insatser för lumadernas rätt till land och utbildning har på många sätt varit avgörande. Men 2011 sköts han ihjäl på grund av sitt engagemang. Hans livsverk har dock inspirerat till fortsatt solidaritet med lumaderna, en gemensam kamp som tyvärr fortsätter att skörda många offer.

Trots att de flesta lumader inte är kristna utan har sin egen traditionella religion har kyrkorna blivit några av lumadfolkets viktigaste allierade. De kristnas engagemang för lumaderna har bidragit till att präster och pastorer röd-flaggats, hotats, arresterats och till och med avrättats. Kyrkväggar har spraymålats med slagord som ”terrorister” och vanliga gudstjänster har fått besök av beväpnad polis.

Kristna går samman i protest mot våld och diskriminering

Kyrkorna och deras gemensamma nationella råd har ändå inte avskräckts utan ofta gått ut med gemensamma uttalanden som fördömer attackerna och diskrimineringen mot lumaderna. Efter att ännu en pastor mördades i juli förra året uttryckte det ekumeniska biskopsrådet oro över det ökande våldet mot kristna och människorättsförsvarare. De menade att demokratin i Filippinerna är på tillbakagång sedan president Duterte tog över makten och att utvecklingen leder till en nationell katastrof.

Ny rapport belyser sambanden mellan religionsfrihet och demokrati

I november lanserar Svenska missionsrådet en ny rapport “Claiming Space for Faith – Including Freedom of Religion or Belief in the Fight for Civic Space” där du kan läsa mer om hur det krympande demokratiska utrymmet i världen drabbar civilsamhället och trosbaserade organisationer – men också om hur de utvecklat framgångsrika strategier för att försvara sina rättigheter.

Rapportens slutsatser kommer att diskuteras i ett digitalt panelsamtal med företrädare för UD, Sida, och riksdagsledamöter från S, C och KD. Det kommer bland annat att handla om tro som en viktig pusselbit för den svenska demokratisatsningen.

Välkommen att vara med onsdagen den 11 november kl. 13:00-14:00 – live på vår Facebook-sida.