Idag meddelar våra medlemsorganisationer Läkarmissionen och International Aid Services (IAS) att de avser gå samman i en organisation. De båda organisationernas styrelser har ställt sig bakom en avsiktsförklaring för samgående och en process har påbörjats med målet att IAS verksamhet formellt uppgår i Läkarmissionens organisation under sommaren 2018.

Läkarmissionen och IAS har under lång tid haft ett nära samarbete som formaliserades i ett samarbetsavtal 2016.

– Att de nu väljer att gå ihop ser vi positivt på, säger Svenska missionsrådets generalsekreterare Anders Malmstigen som menar att organisationerna har goda förutsättningar att komplettera varandra.

Läkarmissionen har starka administrativa system och en mycket stabil egen finansiering av sitt utvecklingssamarbete. Nu breddas verksamheten och får större internationell förankring i och med IAS särskilda ingångar i svårt konfliktdrabbade länder. Samtidigt får IAS en välbehövlig administrativ och organisatorisk bas.

IAS har under en längre tid brottats med en svår organisationsomställning som gett upphov till allvarliga ekonomiska problem. Svenska missionsrådet har under tiden fört en nära dialog med IAS om behovet av starkare system för att bättre kunna följa upp och granska verksamheten. Sammanslagningen med Läkarmissionen ger IAS nya förutsättningar att effektivisera sitt arbete.

Svenska missionsrådet planerar att göra en uppdaterad organisationsbedömning så snart den nya organisationen är på plats juridiskt. Bedömningen av Läkarmissionens förmåga att hantera institutionella medel och ingå formella avtal ligger sedan till grund för eventuella beslut om att återuppta förmedlingen av Sida-bidrag.

Svenska missionsrådet följer noga arbetet med sammanslagningen och uppmanar till en grundlig process.

– Vår förhoppning är att detta resulterar i en hållbar organisation som både kan förvalta det viktiga arbete som IAS och Läkarmissionen under många år har byggt upp på varsitt håll, men som också har ökad kapacitet att jobba effektivt och långsiktigt med utvecklingsfrågor och humanitära kriser, säger Anders Malmstigen.

Läs mer i IAS pressmeddelande ”Läkarmissionen and IAS are planning a merger for a stronger future”.