I december besöker vi vår medlemsorganisation KFUM:s samarbetspartner i Ukraina. Med oss tar vi några av dessa verktyg. Konceptet kallar vi för lärvecka och det går ut på att metoderna inte bara lärs ut, utan också testats, utvärderas och utvecklas med hjälp av representanter från såväl projektpersonal, lokala ledare och svenska handläggare.

Arbetar du på någon av våra medlemsorganisationer och är intresserad av att genomföra en lärvecka tillsammans med oss inom någon av våra tematiska områden? Hör av dig till Lisa Minnhagen så får du veta mer.