Local Changemakers Course – nu på singalesiska och tamil.

Fritt läromaterial för att främja religionsfriheten på gräsrotsnivå. 

FORB Learning Platform presenterar nu två översättningar av Local Changemakers Course – ett verktyg för alla som vill arbeta för religions- och övertygelsefrihet och andra mänskliga rättigheter i sin lokala kontext. Materialet är fritt att använda både för enskilda och för organisationer. Ta del av materialet via länken nedan, där det också finns tillgängligt på engelska, arabiska, franska och urdu.  

“Anledningen till att vi integrerade detta material var på grund av tydligheten och hur enkelt materialet är. Det kan användas av vem som helst, oberoende av bakgrund.” – Mike Gabriel, NCEASL, Sri Lanka 

Ytterligare språk tillkommer inom kort. 

Local Changemaker Course bygger kapacitet för förändring genom att kombinera rättighetsbaserat arbete med interreligiös förståelse. Kursen har hållits på gräsrotsnivå med interreligiösa grupper i bland annat Jordanien, Indien, Sri Lanka. Nigeria och Tanzania. 

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.