Många deltar i biståndsdebatten

Biståndet debatteras just nu intensivt, på sociala medier och debattsidor såväl som i riksdagens talarstol. Även om orsaken är bekymmersam välkomnar vi ett viktigt samtal, också med vår nya bistånds- och utrikeshandelsminister.

Idag skriver vi tillsammans med Act Svenska kyrkan och Diakonia på tidningen Dagens debattsida (Dagen 2 november). Vi uppmanar partiledningarna för KD och L att upprepa det stöd de gav i valrörelsen för att ge en hundradel av BNI till bistånd. Detta är det senaste i höstens biståndsdebatt.

Hård debatt om biståndet

Tidigare i oktober anklagades vårt och flera andra organisationers arbete med bistånd för att inte ge resultat (SvD 10 oktober). Det har vi bemött i samråd med berörda medlemsorganisationer i en replik (SvD 20 oktober) där vi beskriver vårt arbetssätt och ger exempel på hur vårt internationella samarbete bidrar till ökad kunskap och engagemang som stärker demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Konkreta exempel från våra medlemsorganisationers arbete

Flera medlemsorganisationer har också deltagit i biståndsdebatten i olika medier med konkreta exempel från sitt eget arbete runt om i världen.

  • PMU skriver att det är ”oseriöst att diskutera bistånd utan att lyssna på dem som arbetar för förändring lokalt i olika länder” (Dagen 21 oktober).
  • Act Svenska kyrkan skriver ”Sveriges ekonomiska egenintresse ska inte styra inriktningen på biståndet, det vore att bryta mot internationella åtaganden och principerna för utvecklings- och biståndseffektivitet” (Altinget 26 oktober).
  • Kristna Fredsrörelsen skriver för att ”Motverka ett polariserande samtal” både på debattsidor och i konflikter (SvD 31 oktober).

Hur det svenska biståndet kan förändras i och med den nya regeringen undersöks i en podd (Global Bar 23 oktober) där Gudrun Brunegård (KD), Monica Lorensson (Plan International Sverige) och Jesper Sundewall (Lunds universitet) medverkar. Flera av våra medlemsorganisationers arbete nämns som goda exempel på effektivt bistånd.

Möte med nya bistånds- och utrikeshandelsministern

Tillsammans med Diakonia och PMU har vi bjudit in Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister i den nya regeringen till ett möte. Syftet är att han ska lära känna oss som organisationer och förstå den expertis som finns hos oss och i vårt nätverk. När datumet är satt kommer vi även att bjuda in våra medlemsorganisationer att vara med fysiskt eller virtuellt.

Börja prenumerera på Medlemsnytt

Vi skickar ut information via mejl till anställda på medlemsorganisationer ca var tredje vecka. Mejla oss om du vill prenumerera.