Massor av lärande i ny resiliensrapport

– Utvärderingar måste vara användbara och tillgängliga för de som berörs mest, alltså våra medlemsorganisationers partners i Kenya, Malawi och andra afrikanska länder, säger Miriam Mondragon, rådgivare för kapacitetsutveckling på Svenska missionsrådet.

Silva Ferretti anlitades som extern utvärderare med anledning av sin expertkunskap om resiliens. Hon är en stark förespråkare för att involvera gräsrötterna i lärande och startade genast en blogg där alla kunde följa de olika delarna i utvärderingen och ge direkt feedback.

Massor av lärande

I slutrapporten dokumenteras det lärande som ägt rum under Svenska missionsrådets särskilda satsning på att integrera resiliens i internationellt biståndsarbete.

– En traditionell utvärdering riskerar att bli ett maktinstrument som bedömer ovanifrån utan att ta hänsyn till de oväntade händelser som ofta formar verkligheten, förklarade Silva Ferretti sitt metodval.

Inkluderande utvärdering

Utvärderingen ägde rum oktober 2019-februari 2020 och slutsatserna hann precis stämmas av i en workshop i Kenya innan Corona-pandemin satte stopp för internationellt resande. Deltagare från partners som samarbetar med Svenska missionsrådets medlemsorganisationer var mycket nöjda med arbetssättet.

– En ögonöppnare, ett nytt sätt att tänka kring resiliens i det arbete som vi gör, sa en av dem.

Svenska missionsrådet jobbar nu vidare med de resultat och rekommendation som framkommer i utvärderingen. Det handlar till exempel om:

Nätverkande och lärande

Nätverket Kenya4Resilience är ett exempel på den unika möjlighet som SMR har för att underlätta nätverkande mellan olika organisationer och på så sätt bidra till gemensamt lärande av varandra. I utvärderingen framkommer att den tid för lärande som SMR förespråkar är unik och mycket uppskattad av de som arbetar lokalt.

Gemensamma ramverk

Utvärderingen hittade massor av arbete som handlar om resiliens men eftersom begreppet är komplicerat så är det svårt att dokumentera hur resiliens inkluderas i insatserna. Genom utvärderingen introducerade SMR Lutherska världsförbundets ramverk Dynamic Resilience Wheel som ett sätt att inspirera gemensam förståelse och dokumentation av resiliens.

Flexibilitet och Outcome harvesting

Istället för att mäta resiliens måste man förstå resiliens. Det gör man genom att vara flexibel och kontinuerligt analysera processen och dess resultat i linje med så kallad Outcome harvesting.

– Många av de som jobbar bäst med resiliens, känner inte till själva begreppet men lyckas ändå, menade Silva Feretti.

Vill du veta mer?

Läs mer om resiliens i vår intervju med Silva Feretti.

Läs hela rapporten här.

Läs utvärderingsbloggen här.

 

Foto: SMR. Grupparbete under workshopen om resiliens i Kenya 2020.