Medlemsdagar för jämställdhet

Temat för våra medlemsdagar 2019 var Mål 5: Jämställdhet – uppnå alla kvinnors och flickors egenmakt. Det handlade om hur vi på olika sätt kan gå med, gå före och stå upp för ökad jämställdhet i våra kyrkor, på våra arbetsplatser, i våra relationer och i våra projektplaner.

Hon som gick före

I den digitala och fysiska utställningen Hon som gick före fick vi möta 23 kvinnor som våra medlemsorganisationer lyfter fram som inspiration i sin verksamhet.

Att se dessa kvinnor från olika århundraden och världsdelar sida vid sida, är en påminnelse om att arbetet för jämställdhet inom våra kyrkor och organisationer under historien legat både före den övriga samhällsutvecklingen och ibland släpat efter.

Religions- och övertygelsefrihet för att uppnå jämställdhet

Samtalen var många när ett hundratal personer, från nästan alla medlemsorganisationer, under två dagar rörde sig mellan 14 olika seminarier. Det handlade om allt från bibeltolkning, jämställdhetsintegrering i utvecklingssamarbetet, #metoo i kyrkorna till manlighet och begrepp som genus, normer och feminism.

En slutsats från dagarna är att jämställdhet bara kan uppnås genom att jobba holistiskt. Religions- och övertygelsefrihet är ett sätt att göra det. En kvinna som inte själv får välja och leva efter sin övertygelse riskerar också kränkningar av sina andra mänskliga rättigheter. Läs mer om det här.

Den erfarenheten finns i flera av de livsöden som Hon som gick före ger en glimt av.

Digital utställning

Hon som gick före finns som digital utställning både på vår Facebook-sida och vårt Instagram-konto. Du hittar den enklast med hjälp av hashtaggen #SMRmöte.

Häng med tillbaka till medlemsdagarna