Möt oss och våra medlemsorganisationer i Almedalen

Våra medlemsorganisationer och vi medverkar i flera seminarier under veckan. Här tipsar vi om några seminarier där du kan träffa dem och oss för att prata om hur vi tillsammans kan jobba för en bättre värld.

Religiös läskunnighet – vikten av förståelse för religion och religiöst liv

Arrangörer: Svenska missionsrådet och studieförbundet Bilda
1/7 2019 13:00 – 13:45

Arrangörer: Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, (G) som i Gud
1/7 2019 15:00 – 16:00

Meningen med bistånd – hur EU hamnat snett och vägen tillbaka

Arrangör: CONCORD Sverige – arbetsgrupper för AidWatch och MFF
1/7 2019 16:00 – 16:45

Efter fredspriset – kvinnors utsatthet och aktörskap i konflikter

Arrangör: PMU
1/7 2019 17:00 – 17:45

Mannen med den feministiska utrikespolitiken

Arrangör: CONCORD Sverige
2/7 2019 16:00 – 16:45

Det nya Afrika – civilsamhällets roll i fredsbyggande

Arrangörer: PMU och Life & Peace Institute
3/7 2019 11:00 – 11:45

Hur kan religionen spela roll i klimatkrisen?

Arrangörer: Svenska kyrkan, Sensus studieförbund
3/7 2019 20:30 – 21:15

Kan tro och religion ge ett effektivare internationellt bistånd?

Arrangörer: Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Act Svenska kyrkan, (G) som i Gud
4/7 2019 15:00 – 16:00

Att vara troende och aktivist – med tron som drivkraft kan vi bidra till en bättre värld

Arrangörer: Svenska Kyrkans Unga, Act Svenska kyrkan, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Sensus
4/7 2019 16:30 – 18:30