När kvinnor tystas – vad gör kyrkan?

På Internationella kvinnodagen lanserade Kvinna till Kvinna en rapport om krympande demokratiskt utrymme och kvinnors rättigheter. Den tål att läsas! 123 människorättsaktivister har bidragit med sin bild av utvecklingen i 32 olika länder, och det ser mörkt ut.

Tre kvinnor från Makedonien, Ungern och Polen deltog i lanseringen. De beskrev hur starka nationalistiska och högerpopulistiska krafter krymper utrymmet för det civila samhället i Europa idag, och hur det påverkar kvinnors vardag och möjligheter. I takt med att främlingsfientligheten växer, betonas en traditionell kvinnoroll, som har fokus på att föda och vårda barn. Möjligheterna för kvinnor att höras i samhällsdebatten begränsas kraftigt, och de som ändå försöker stå upp för sina rättigheter får utstå påhopp som ofta anspelar på att de skulle vara omoraliska eller till och med landsförrädare.

Alla tre nämnde kyrkans roll: Kyrkan, som säger sig stå på de svagas och utsattas sida. Kyrkan, som borde vara en tillflykt när mörka makter tränger ut ljuset. De beskrev hur kyrkan ställer sig bakom, bekräftar, och ger ökat utrymme åt dem som begränsar människors rättigheter. Vi som representerar kyrkor och organisationer på kristen grund, vad gör vi för att påverka våra systerkyrkor och samarbetsorganisationer i andra länder, att stå upp för allas lika rättigheter? Vad gör vi för att motverka de mörka makter som finns även här i vårt land?