Nätverka mot trafficking

I Honduras arbetade jag med flickor som utsatts för trafficking. Då kunde jag ibland se en gnista av hopp tändas – när förövare ställdes till svars för brottet och flickorna själva fick mod och hjälp att gå vidare i livet. Så jag var förväntansfull när vi tillsammans med vår medlemsorganisation Erikshjälpen började planera seminariet It takes a network to end trafficking.

Vi bjöd in Erikshjälpens partnerorganisation CHAB-DAI:s direktor Helen Sworn för att dela erfarenheter och idéer om hur vi tillsammans kan jobba mot trafficking. CHAB-DAI är ett nätverk som samlar över 50 organisationer som jobbar mot trafficking i Asien och Europa.

Traffickingnätverk koncentreras i Europa

Under 2018 uppskattas den internationella människohandeln ha omsatt omkring 150 miljarder dollar berättade Helen Sworn och visade en karta över hur strömmarna över hela världen koncentreras i Europa. CHAB-DAI:s strategi för att bekämpa trafficking är att hitta lösningar som bygger på internationellt nätverkande, eftersom människohandel i allra högsta grad organiseras i kriminella nätverk.

Helen Sworn berättade att CHAB DAI:s arbete, utöver nätverkande, också handlar om påverkansarbete och utbildning men även om att hjälpa de som utsatts för tafficking med mer konkret hjälp som psykosocialt stöd och rättshjälp.

Religiösa en viktig del i nätverk för att bekämpa trafficking

Det som etsade sig fast hos mig var Helen Sworns beskrivning av hur religiösa aktörer som kristna pastorer, muslimska imamer och buddistiska munkar haft en nyckelroll för att motarbeta trafficking i Kambodja. Genom sin kontakt med de unga i sina byar har de kunnat öka kunskapen och medvetandet om riskerna med trafficking i samhället. Resultaten av deras insatser är imponerande. Jag tänker på hur mycket lidande dessa ledare sparat unga människor.

Ambassadör mot människohandel deltog i seminariet

Per-Anders Sunesson, Sveriges ambassadör mot människohandel deltog också i seminariet och betonade vikten av nätverk som CHAB-DAI och deras möjlighet till påverkansarbete nationellt och lokalt. Per-Anders Sunesson beskrev Sverige som ett föregångsland genom sin lag mot köp av sexuella tjänster. Detta förbud gör att Sverige i jämförelse med andra länder har förhållandevis lite prostitution och människohandel för sexuell exploatering.

Den svenska lagstiftningen har fått välförtjänt uppmärksamhet internationellt, bland annat i en icke bindande Europarådsresolution från 2014 i vilken EU:s länder rekommenderas införa motsvarande lagstiftning som i Sverige. Det har också Frankrike, Norge, Island och Nordirland gjort.

Fortsatt nätverkande efter seminariet

Det var glädjande att seminariet inte ville ta slut – många av de som var där fortsatte nätverka och dela erfarenheter med varandra.

Följ gärna Erikshjälpen och deras partnerorganisation CHAB DAI för att se vilken skillnad de gör i kampen mot trafficking.