Negativa besked från Sida om humanitärt samarbete

Sida har meddelat att de inte avser förnya Svenska missionsrådets avtal som humanitär strategisk partner efter 2021.

– Vi vet att lokala och religiöst förankrade organisationer ofta finns på plats före en katastrof och har möjlighet att fortsätta arbeta långsiktigt efter en katastrof. Därför beklagar vi att vi inte längre kan bidra till Sidas humanitära samarbete med dessa kvaliteter, säger Charlotta Norrby, nytillträdd generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

En del av synpunkterna handlar om Svenska missionsrådets roll att vidareförmedla biståndsmedel, andra om hur snabbt problem som rör finansiell styrning och kontroll kunnat lösas.

– Det är utmanande att nå fram med stöd till de mest behövande. Våra medlemsorganisationer och deras partners finns på några av världens svåraste platser, inte sällan i väpnade konflikter. Det ställer stora krav på oss alla. Vi har regelbundet arbetat med att stärka våra system och rutiner, säger Charlotta Norrby.

Framtiden ännu oviss

Svenska missionsrådet fick beskedet under sommaren och har nu haft ett första möte med Sidas humanitära enhet för att diskutera vad som ligger till grund för beskedet som närmast berör medlemsorganisationerna ADRA, Erikshjälpen, Läkarmissionen och PMU.

– Vi har framfört kritik till Sida för hur processen sett ut, säger Charlotta Norrby som tycker att det är olyckligt att Sidas besked kommer bara några månader innan regeringen ska fatta beslut om en ny humanitär strategi.

Samtal pågår nu mellan Svenska missionsrådet och Sida om vad beskedet innebär och hur en övergångsperiod kan se ut.

– Våra medlemsorganisationer fortsätter att jobba och de humanitära behoven fortsätter att öka, inte minst under Corona-pandemin. Men i praktiken kommer vi troligtvis inte kunna bidra med lika stort stöd i långdragna eller akuta humanitära kriser framöver, säger Charlotta Norrby.

287 miljoner till 93 insatser på sex år

Sedan 2014 har Svenska missionsrådet hanterat humanitära Sida-medel om totalt ca 287 miljoner kronor till några av världens svåraste kriser. För pågående år handlar det om drygt 60 miljoner kronor.

De fyra medlemsorganisationerna som ingår i det humanitära arbetet har i sin tur genomfört totalt 93 olika insatser genom sitt samarbete med lokalt och religiöst förankrade organisationer.

– De bidrar med hopp och praktisk hjälp till hårt drabbade människor i bland annat Jemens inbördeskrig, flyktinglägren för rohingyer i Bangladesh och flyktingar i Niger. Det är vi oerhört stolta och tacksamma över, säger Charlotta Norrby.

Svenska missionsrådets fortsätter att förmedla Sida-medel till långsiktiga biståndsinsatser enligt avtal med Sidas enhet CIVSAM.

 

Foto: Job Mainye. Projektbesök i Tharaka Green Gold Cooperative i Kenya 2020.