Vi vet att problemet är globalt och återspeglar de maktstrukturer som dominerar. Problemet finns såväl i Sverige som i andra länder. Man kan inte heller säga att vissa branscher eller vissa arbetsplatser är undantagna problemet. Vi som arbetar inom trosbaserade organisationer eller kyrkor behöver vara lika uppmärksamma som alla andra.

Därför tänker jag självklart också på min egen arbetsplats och mitt ansvar för kollegor och vår gemensamma arbetsmiljö. För oss inom Svenska missionsrådet är det självklart att ha nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp och att alltid agera när något händer. Såväl på hemmaplan som genom vårt gemensamma arbete runt om i världen vill vi verka för att förändra negativa maktstrukturer och utkräva ansvar från dem som har makten. Vi står och verkar för icke diskriminering och respekt för varje enskild människa. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet och speciellt komma till uttryck i vårt arbete för jämställdhet.

Låt oss sluta upp tillsammans för nolltolerans, upprättelse och förändring!

Tips: Läs artikeln i Omvärlden – Efter #metoo: nu krävs nolltolerans i biståndsbranschen