Nordiskt samarbete fördjupas i frågor om lärande och påverkan

Vi stod nyligen värd för det årliga nätverksmötet med våra systerorganisationer från Danmark och Norge. På agendan fanns gemensam omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte om påverkansarbete och samarbete för att lära av varandras arbete med bland annat antikorruption i biståndet.

Norska Digni samlar 20 medlemsorganisationer med projekt i 35 länder medan danska Center for Church Development Cooperation (CKU) har 38 medlemsorganisationer med över hundra samarbetspartner i 40 länder. Svenska missionsrådet har 30 medlemsorganisationer och en räckvidd på ungefär 150 samarbetspartner i 50 länder.

– Gemensamt för oss alla tre är vår kristna identitet och ekumeniska gemenskap. En annan likhet är att vi alla tre förmedlar pengar till biståndsinsatser genom våra väletablerade nätverk av samarbetspartner i många länder. Vi har även ett nära samarbete i det internationella nätverket för religionsfrihet NORFORB.

Det berättar Charlotta Norrby, generalsekreterare för Svenska missionsrådet som i mars välkomnade sina nordiska kollegor till Ekumeniska centret i Alvik.

Gemensam omvärldsanalys med fokus på Ukraina och pandemin

Mötet inleddes med en gemensam omvärldsanalys där det pågående kriget i Ukraina dominerade, inte bara för den katastrof som drabbat människorna i närområdet, utan också för de konsekvenser som kommer av global matbrist, ekonomisk kris och att andra konflikter kommer i skymundan. Men också Coronapandemin och dess efterdyningar är en stor utmaning. Utvecklingen vad gäller fattigdomsbekämpning har backat med 20 år sedan pandemin. Samtidigt försämras läget för mänskliga rättigheter och demokrati i ett antal länder, där repressiva stater utnyttjat pandemin för att ytterligare strama åt till exempel mötesfrihet och religions- och övertygelsefrihet.

Danskt tips om ödmjukt påverkansarbete

CKU berättade om sitt strategiska arbete med nätverk i Danmark. De bygger starka kontakter både i civilsamhället och med parlamentariker för att kunna främja religionsfrihet för alla och öka den religiösa läskunnigheten i internationellt biståndsarbete. Med en så kallad “fyrfältare” analyserar de sin potential i påverkansarbetet genom att i ena axeln av en fyrkant mäta hur positiv en part är till deras egen agenda medan den andra axeln visar hur stor faktisk påverkan parten kan ha för denna agenda.

 • Det är en konkret bild som både vi och våra medlemsorganisationer kan ha nytta av i vårt påverkansarbete, tycker Charlotta Norrby som också tog intryck av hur CKU förespråkade en ödmjuk och tjänande inställning till påverkansarbetet med mottot: “there is no limit to how much influence you can have if only you let others take the glory.”

Fördjupat nordiskt samarbete för att lära av gemensamma utmaningar

Norska Digni har under de senaste åren haft ett projekt om anti-korruption. De planerar att jobba vidare med frågan genom att bland annat lansera en kurs om ”finansiell integritet” på den digitala lärplattformen Fabo. Kursen kommer att vara obligatorisk för alla deras medlemsorganisationer som hanterar biståndsmedel. Dignis erfarenheter är särskilt intressanta för SMR eftersom vi själva just förbereder en satsning på intern styrning och kontroll under parollen “Good Stewardship Initiative”.

 • Det har varit så värdefullt att mötas på det här sättet för att uppdateras om varandras verksamheter och lärdomar, berättar Charlotta Norrby. Hon är glad över att samarbetet nu fördjupas genom olika arbetsgrupper och den gemensamma användningen av Fabo.

Deltog i mötet gjorde bland andra:

 • Hjalmar Bö, generalsekreterare för Digni
 • Lisa Winther, rådgivare för mänskliga rättigheter och utveckling, Digni
 • Jacob Sördal, ansvar för insatshanteringssystem och miljöfrågor, Digni
 • Katja Gunnertoft Bojsen, Sekretariatschef på CKU
 • Filip Buff Pedersen, rådgivare för påverkansarbete, religion och utveckling & FORB
 • Charlotta Norrby, generalsekreterare för SMR
 • Niklas Eklöv, enhetschef på SMR
 • Annika Schabbauer, rådgivare på SMR
 • Petter Jakobsson, rådgivare på SMR