Ny regering, fortsatta utmaningar för en bättre värld

Vi tror att svensk utrikes- och utvecklingspolitik kan bli en ännu starkare och mer trovärdig röst för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter i världen. Det är viktigt i dessa tider då allt fler hävdar att mänskliga rättigheter inte gäller alla, då det demokratiska utrymmet begränsas i många delar av världen och då människor fortfarande dör på grund av fattigdom, krig och förtryck.

Den nysläppta rapporten World Watch List 2019, som kartlägger antalet förföljda kristna i världen, är ett exempel på hur utrymmet för enskilda troende och trosbaserade aktörer minskar, vilket är mycket oroande.

Så kan Sverige stärka sin roll

Sverige kan och bör stärka sin internationella roll på flera sätt. Vårt medskick till den nya regeringen med Margot Wallström, Peter Eriksson, Isabella Lövin och Ann Linde som ansvariga ministrar är att:

1. Sverige måste fortsätta jobba aktivt för att stärka relationen och stödet till civilsamhällsorganisationer i Sverige och internationellt. Bejaka den mångfald och de demokratiska resurser som finns i civilsamhället. En starkare samverkan behövs för att vi tillsammans ska kunna nå de globala målen inom Agenda 2030. Trosbaserade organisationer och religiösa aktörer spelar en viktig roll och behöver inkluderas i större grad.

2. Svenska beslutsfattare, tjänstemän och utvecklingsaktörer behöver religiös läskunnighet. Det innebär en förmåga att bättre förstå, navigera och agera på ett relevant sätt i en värld där religion och religiösa aktörer påverkar utvecklingen på gott och ont. Det är inte minst viktigt då regeringen fortsätter att främja jämställdhetsfrågorna inom den feministiska utrikespolitiken

3. Stärk religions- och övertygelsefriheten för alla. Rätten för både kvinnor och män, unga och gamla, att fritt tro, tänka och uttrycka sin övertygelse är en grundbult i ett öppet, tolerant och pluralistiskt demokratiskt samhälle. Vi vill se utbildningssatsningar inom utrikesförvaltningen. Börja med personalen på ambassader i länder med kraftiga brister i religions- och övertygelsefrihet.

Civilsamhället är en resurs

Svenska missionsrådet och våra medlemsorganisationer har lång erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och relationer genom civilsamhället. Vi kan och vill även fortsättningsvis vara en resursorganisation för den svenska regeringen när det gäller demokratisk mångfald och utrymme för civilsamhället; religion och utveckling och religions- och övertygelsefrihet som mänsklig rättighet för alla.

 

Foto: Frankie Fouganthin (beskuret) [CC BY-SA 4.0] 
Sveriges nya regering 2019