Ökat humanitärt stöd till Sydsudan och Jemen

Sida har identifierat tio särskilt allvarliga kriser i världen och tillsatt extra medel om 300 miljoner kronor till humanitära insatser. FN räknar med att 134 miljoner människor runt om i världen just nu har behov av humanitärt stöd på grund av konflikter, naturkatastrofer och brist på mat.

Sydsudan och Jemen

Två av de prioriterade kriserna är Sydsudan och Jemen där några av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer och samarbetspartners har möjlighet att göra viktiga insatser för att öka tillgången på mat, vatten, skydd och sanitet.

Sedan kriget i Jemen inleddes 2015 har den humanitära krisen i landet blivit den värsta i världen. 22 miljoner människor (75 % av befolkningen) är i behov av humanitärt stöd, åtta miljoner av dem riskerar svält.

I Sydsudan är situationen den värsta sedan självständigheten 2011. Över en miljon barn lider av undernäring och förnyade strider har tvingat runt två miljoner människor på flykt.

Livsviktigt stöd

– Nio miljoner kronor i extra stöd betyder att SMR:s medlems- och samarbetsorganisationer kan nå tusentals fler människor i två av världens värsta humanitära katastrofer med livsviktigt stöd, bland annat i form av matpaket och rent vatten. Viktiga livräddande insatser får nu chansen att hjälpa fler, säger Sofie Twal Hedman humanitär samordnare på Svenska missionsrådet.

Svenska missionsrådet är strategisk humanitär partner till Sida sedan 2014 och arbetar både med längre humanitära insatser men också så kallade RRM-insatser (Rapid Response Mechanism) som möjliggör för livräddande insatser med kort varsel. Arbetet sker genom medlemsorganisationerna och deras partners på plats.

Med Sidas besked ökas Svenska missionsrådets humanitära anslag för 2018 till 72 miljoner kronor.

Bildtext: Landsbygden i nordöstra Sydsudan. Över en miljon barn lider av undernäring och förnyade strider har tvingat runt två miljoner människor på flykt.
Foto: Anders Malmstigen