Ökat intresse för religionsfrihet i Almedalen

– Det märks att religionsfrihet är en het fråga i Sverige, och internationellt, säger Katherine Cash, rådgivare för religions- och övertygelsefrihet på Svenska missionsrådet.​

Enligt en ny rapport från det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Forum lever en majoritet av världens befolkning i länder där religionsfriheten kraftigt begränsas. I ännu fler länder, även Sverige, ökar hatbrott mot människor på grund av deras religion.

Kontroversiell fråga

De 35 seminarier om religionsfrihet som anordnades under Almedalen skiftade från förföljelse, mångfald, konfessionella friskolor, islam, kultur och utrikespolitik.

– Den stora bredden visar att religionsfriheten är en rättighet som har bäring på många, och ofta motstridiga agendor, säger Katherine Cash som var på plats i Almedalen.

– Religionsfriheten är en kontroversiell rättighet och väcker därför ett stort intresse. Men det är tydligt att många saknar kunskap om vad denna rättighet egentligen handlar om och under vilka omständigheter den får begränsas. Den som debatterar behöver vara påläst för att inte skapa missförstånd, understryker Katherine Cash.

Mänsklig rättighet

Religions- och övertygelsefrihet är en mänsklig rättighet. Den skyddas av FN-konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, av Europa-konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (som är svensk lag), och av den svenska grundlagen sedan 1952.

– I Sverige har vi ingen lång historia av religionsfrihet och därför måste vi vara särskilt vaksamma på när minoriteter utsätts för påtryckningar. Religionsfriheten stärker vår demokrati genom att garantera människors rätt att leva efter sin övertygelse, säger Katherine Cash.

Dansk ambassadör på plats

Svenska missionsrådet anordnade under veckan möten mellan svenska politiker och Danmarks ambassadör för religionsfrihet, Franz-Michael Skjold Mellbin.

– Religions- och övertygelsefriheten har länge varit förbisedd, inte minst i utrikespolitiken. Danmark menar att religionsfriheten behöver extra fokus för att få samma status som de andra mänskliga rättigheterna. Det är en missuppfattning att religionsfriheten strider mot t.ex. kvinnors rättigheter. Tvärtom stärker religionsfriheten kvinnors rätt att själva forma sina liv, sa ambassadören som hoppas på ett nära samarbete med Sverige i dessa frågor.

Katherine Cash menar att det är viktigt att utbyta erfarenheter av olika arbetssätt för att främja rättigheten och tycker att Danmarks satsning på religions- och övertygelsefriheten i utrikespolitiken är intressant.

– Samtidigt oroas vi av de politiska tongångarna som råder i Danmark när frågorna kommer upp i det inrikespolitiska debatten, säger hon.