Om mission – tre utmanande röster

Vad är mission?

”Give mission a break”, utbrister Biskop Zac från Uganda när han utmanar oss som samlats från hela världen till en global mötesplats om mission, rättvisa, och hållbar utveckling. Han menar att kyrkorna måste omdefiniera vad mission är – det handlar inte om vad vi ska göra, utan vad Gud gör i världen, som vi får haka på. Det handlar om att finnas i världen – på riktigt – och verka för det som är gott, för alla.

Värdesätta mångfalden

En annan spännande röst som utmanar oss kommer från Jocabed, en ung kuna-indian från Panama som berättar hur Gud har talat genom urfolkens berättelser, långt före missionärerna kom. Hon uppmanar oss att värdesätta mångfalden av röster och uttryck, samtidigt som vi har ett tydligt centrum i Jesus Kristus.

Engagemang

En tredje röst är Alia från Libanon, som berättar om hur Libanons befolkning har ökat med över 25% sedan 2012 genom alla flyktingar som korsat gränsen på grund av kriget i Syrien. Tänk 25%! Här kan vi verkligen tala om ett samhälle som utsätts för en enorm stress. Samtidigt är berättelserna hon delar, mitt i det ofattbara lidandet, fyllda av hopp. Om hur människor med humanitära behov får hjälp, trots att staten inte tillåter organiserade flyktingläger. Hur stora delar av det libanesiska samhället, och inte minst kyrkorna, mobiliserats för att hjälpa flyktingarna. De har ”öppnat sina hjärtan” för de som under decennier har setts som ”förtryckarna”. Det får mig att tänka på de kyrkor och organisationer i Sverige som vaknat till engagemang för flyktingar och ensamkommande och vad det får betyda i vårt land. Men berättelserna från Libanon sätter detta i ett helt annat perspektiv, som ödmjukar.

Act, love and walk

Det är fantastiskt spännande att få samlas här i den så kallade Micah-rörelsen för att höra vad Gud gör och hur vi kan bli delaktiga i Guds stora kärlek för världen, människor och skapelsen. Micah-rörelsen har sin tydliga vision i den gammaltestamentliga profeten Mikas ord: Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud (Mika 6:8). Mottot: ACT justly, LOVE mercy, WALK humbly både utmanar och inspirerar!

Biskop Zac, Uganda.

Jocabed, Panama.

Alia, Libanon.

 

 

 

 

 


Foto: Niklas Eklöv

Här kan du läsa mer om konferensens innehåll.