Påverkansarbete som gör skillnad!

Den handlade om att protestera mot det samarbete som Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria nyligen inlett med bryggerijätten Heineken. Eftersom vi sedan länge identifierat alkohol som ett utvecklingshinder så var det självklart för oss att vara med.

Debattartikel publicerad

Det ledde till artikeln Heineken och Globala fonden i ohelig allians – Isabella Lövin måste agera som publicerades på Biståndsdebatten 9 februari 2018 och kompletterades med inlägg på sociala medier och genom ett brev från IOGT-NTO till biståndsminister Isabella Lövin.

Respons

Ganska omgående fick vi respons via twitter från statssekretaren Ulrika Modéer  som svarade att ”Samarbete med alkoholindustrin underminerar det viktiga arbetet med att minska alkoholens skadeverkningar”. Strax därefter fick vi ett formellt brevsvar från Isabella Lövin som lovade agera: ”Globala fondens sekretariat har riktlinjer för partnerskap som utesluter partnerskap med vapen-, pornografi- och tobaksindustrin, men inte alkoholindustrin. Dessa riktlinjer har inte diskuterats i Globala fondens styrelse. Jag anser att dessa riktlinjer måste ses över och revideras så att alkoholindustrin inte blir aktuell för partnerskap framöver och kommer att framföra detta till Globala fonden.”

Globala fonden säger upp samarbetet

Vi vet att Sverige och Norge gemensamt fört fram denna kritik till Globala fondens styrelse. Den 29 mars 2018 skickades ett kort pressmeddelande ut som sa att fonden säger upp samarbetet med Heineken! Skälet som framfördes var att Heineken använt så kallade ”beer girls” men det är tydligt att kritiken mot samarbetet gett resultat.

Påverkansarbete handlar om att förändra

SMR:s påverkansarbete handlar om att förändra förtryckande strukturer på lång sikt så att människors potential till utveckling uppfylls och att världen förvaltas på ett hållbart sätt. Påverkansarbete är därför en viktig del av kyrkornas och de kristnas uppdrag i världen. Ofta krävs det tid och målmedvetet engagemang för att se detta hända, men ibland är tiden mogen för förändring och då kan det gå snabbt. Detta var ett sådant tillfälle!