Positivt besked om årets praktikantansökan

SMR beviljades 33 praktikantschabloner för program att genomföra under 2021-2022. Schablonerna är fördelade mellan våra medlemsorganisationer Evangeliska Frikyrkan (11 schabloner), PMU (12) och EFS (10).

För insatser som startade 2019 slutfördes praktikerna under vintern/våren 2020. Totalt 11 praktikanter (förberedda och utsända av PMU och EFS) avslutade under 2020 praktik i sex olika länder. Det var länderna Kenya, Palestina, Tanzania, Irak, Etiopien och Filippinerna.

UHR granskar förnärvarande vår slutrapport för programmet 2019-2020.

Under förra året gjordes också en utvärdering av praktikantprogrammet som slutfördes i oktober 2020.

Programperioden för 2020-2021 har utökats på grund av corona-pandemin. Rapport för perioden lämnas in i februari 2022.