De deltagande organisationerna har mångårig erfarenhet av att arbeta med praktikanter både genom SMR:s program  (med medel från UHR) och i egen regi. De organisationer som deltar inom årets program är PMU, Evangeliska Frikyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Många intressanta samtal hanns med under dagen med fokus på praktikanten och praktiken. Frågor som ställdes var bl.a.: Vad är en meningsfull praktik? Hur kan organisationerna förbereda praktikanter på ett adekvat vis? Hur förberedda är mottagande organisationer på att introducera och handleda praktikanter? Hur ställs rimliga förväntningar? Hur når medlemsorganisationerna ut med information om sina praktikprogram?

Inga av frågorna är nya men alltid aktuella och relevanta. Tankar, reflektioner och goda förslag delades med förhoppning att kunna planera bra, givande och säkra praktikplatser som alla inblandade parter tycker känns meningsfulla.

Några veckor efter seminariet befinner sig världen i en väldigt annorlunda situation. Visst samtalade vi om Covid-19. Men inte utifrån att helt och hållet skjuta på årets program. Det verkar dock vara det mest rimliga i dagsläget. Så troligtvis kommer årets program inte starta förrän i början av nästa år. Men då med gemensam samlad kraft!